Vallikallion kivilajikontakti

Leppävaaran Vallikallion laki kohoaa 50 m merenpinnan yläpuolelle. Kalliomäki koostuu ainakin kolmesta erilaisesta ja eri-ikäisestä kivilajista, joihin voi tutustua pyörätien varrella olevassa kallioleikkauksessa läheltä osoitetta Ajurinmäki 4. Kallioseinämän pohjoispään vaalean harmaa kivilaji on kvartsimaasälpägneissiä. Se on alun perin piioksidirikasta tuliperäistä kivisulaa, joka purkautui tulivuoresta maanpinnalle noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten. Leikkauksen eteläpään valtakivilaji on edellistä nuorempi tummasävyinen granodioriitti. Se on kivisulasta syvällä maankuoressa hitaasti kiteytynyt kivilaji.  Granodiorii­tissa on tummia venyneitä sulkeumia ja sivukivenkappaleita, jotka tempautuivat kivisulan mukaan sen tunkeutuessa kiteytymistilaansa.

Granodioriitissa on myös vaaleanpunaisia graniittisia juonia. Ne edustavat kallion nuorinta osaa ja syntyivät noin 1 800 miljoonaa vuotta sitten graniittisen kivisulan tunkeutuessa ja kiteytyessä granodioriitin heikkousvyöhykkeisiin. Graniittijuonien synnystä nykypäiviin jatkunut kulutuskausi on paljastanut syvällä maankuoressa muokkautuneet Vallikallion kivilajit nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Vielä noin 8 000 vuotta sitten Vallikallion laki oli saari silloisessa Litorinameressä. Ranta oli tuolloin tasolla 33 m mpy. Rannansiirtymisen myötä aaltojen puhtaaksi huuhtoma ja maisemallisesti ympäristöään hallitseva kalliomäki liitettiin ensimmäisen maailmansodan aikana pääkaupunkiseutua suojaavan linnoitusketjun osaksi. Granodioriittikallioon tuolloin rakennettu linnoitusvarustus on rauhoitettu mui­naismuisto. Rakenteista on jäljellä 14 suojarakennusta, yksi tykinalusta, kahdeksan tuliasemaa ja paikka neljän 229 mm:n mörssärin pat­terille.

Vallikallion kivilajikontakti

Vaalean kvartsimaasälpägneissin ja harmaan granodioriitin kontakti. Kuva: Toni Eerola, GTK

Aihepiiristä muualla

Espoon arvokkaat geologiset kohteet, Liidia Petrell, 2006

GTK:n posteri: Vallikallio: kivilajikontaktista linnoituksiin, 2013

Nimi: Vallikallion kivilajikontakti
Sijainti: Espoo, Leppävaara
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä
Koordinaatit (WGS84): 24.815039, 60.225873
Koordinaatit (Euref): 378974.520066, 6678569.954945

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

vallikallion_kivilajikontaktivallikallion_kivilajikontakti_web