Väärä-Mustan silokallio

Takkulassa Vaakkoin ulkoilualueella, Väärä-Musta-järven kaakkoisrannalla, on vedestä jyrkästi nouseva graniittinen kallio, jolla on hyvin kehittynyt silokallion muoto. Luoteeseen viettävän kalliopinnan virtaviivaisuus ja sileys ovat seurausta alueen yli kohti kaakkoa noin 13 000 vuotta sitten virranneen jäämassan ja sen pohjaosassa kulkeutuneen kiviaineksen kulutustyöstä. Silokallioille tyypillisten uurteiden synnyn kannalta Väärä-Mustan kaltainen karkearakeinen graniittikallio ei ole paras mahdollinen. Lisäksi pääosa uurteista lienee tuhoutunut kalliopinnan rapautumisen myötä. Toisin on käynyt graniittikalliossa risteileville rakopinnoille. Ne ovat rapautuneet ympäristöään syvemmälle ja erottuvat sen vuoksi kivipinnoilla erittäin hyvin.

Parhaita uurrepaikkoja ovat hienorakeisista ja sitkeistä kivilajeista koostuvat sileät rantakalliot ja kaivutöissä vasta paljastuneet tuoreet kalliopinnat. Pitkään säiden vaikutukselle alttiina olleista kivipinnoista heikoimmat kulutusmerkit ovat rapautuneet pois. Uurteita etsiville tiedoksi, että ne näkyvät parhaiten katsottaessa viistosti märkää kalliopintaa.

Vihdintien varressa on pysäköintialue, josta on Väärä-Mustan silokalliolle matkaa noin puoli kilometriä. Perille vievän polun varrella on vanha tervahauta opastauluineen. Väärä-Mustan silokallio on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 6 ja Espoon kaupungin luontokohde 12.1.

Nimi: Väärä-Mustan silokallio
Sijainti: Espoo, Takkula
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.616156, 60.334946
Koordinaatit (Euref): 368400.42996, 6691093.672198

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

vaara_mustan_silokalliovaara_mustan_silokallio_web