Tytyrin kaivosalue

Tytyrin kalkkikaivoksen historia alkaa vuodesta 1897, jolloin Törmän esiintymään avattiin avolouhos. Toiminta keskeytyi vuonna 1925, mutta jatkui jälleen vuonna 1947, jolloin kaivoksen viereen rakennettiin myös kalkkitehdas. Ensimmäinen maanalainen taso valmistui 1949. Nykyään tunneliverkostoa on yli 60 km ja kaivoksen alin louhintataso on 350 metrin syvyydessä. Tytyri on tuottanut noin 40 miljoonaa tonnia kalsiittirouhetta ja louhittavaa riittää vielä vuosikymmeniksi.

Tytyrin karbonaattikivijalosteiden pääkäyttäjiä ovat paperiteollisuus (paperin värin ja laadun parannukseen), metalliteollisuus (mm. savukaasujen puhdistukseen), lannoiteteollisuus (maanparannuskalkkina) sekä rakennusteollisuus (mm. sementin raaka-aineena). Vähäisempiä käyttökohteita on kymmenittäin. Voidaan sanoa, että huomattava osa suomalaisista kohtaa – tosin tietämättään – elinympäristössään päivittäin tuotteita, joiden valmistuksessa on hyödynnetty tavalla tai toisella Tytyrin karbonaattikiveä.

Tytyrin kalkkikiven päämineraali on kalsiumkarbonaatti eli kalsiitti. Esiintymä on osa lounaista Suomea halkovaa kalkkivyöhykettä, johon kuuluvat esimerkiksi Paraisten, Särkisalon ja Karjaan kalkkikiviesiintymät. Kalkkikivet ovat syntyneet muinaiseen mereen noin 1 890 miljoonaa vuotta sitten kerrostuneista ja todennäköisesti eloperäisistä kalkkiliejukerrostumista. Kerrostumisympäristö oli tulivuorisaarien pirstoma trooppinen meri. Kerrostumisvaihetta seurasi vuorenpoimutus, jonka aikana kalkkikivet hautautuivat syvälle maankuoreen kiteytyivät uudelleen korkeassa paineessa ja lämpötilassa.

Tytyrin kaivosmuseo sijaitsee 1949 louhitussa kalliotilassa tasolla -110 m, siis noin 80 metriä Lohjanjärven pinnan alapuolella. Pysyvä näyttely esittelee kaivoksen historiaa sekä louhinnassa käytettyjä menetelmiä, koneita ja laitteita. Kalliotilat ovat sinällään vaikuttavia, mutta näyttelyn geologiaan liittyvät sisällöt ovat vaatimattomia. Kaivosmuseossa on järjestetty myös vaihtuvia taidenäyttelyitä valoesityksiä. Kone Oy käyttää kaivoksen ensimmäistä pystysuoraa kuilua testilaboratoriona, jossa testataan maailman moderneimpia pilvenpiirtäjähissejä. Museon yhteydessä toimii yksityisten yrittäjien ylläpitämä tilausravintola. Tytyriin kannattaa tutustua osallistumalla opastettuihin kaivoskierroksiin.

Tytyrin kaivosalue
Museon käytössä on vuonna 1949 louhittu kaivoksen ensimmäinen maanalainen taso sekä muutamia siitä haarautuvia lyhyitä sivutunneleita. Yhden sivutunnelin päästä avautuu näkymä käytöstä poistettuun murskaamo-onkaloon, johon on suunniteltu vaikuttava musiikki- ja valoesitys.

Aihepiiristä muualla

Nimi: Tytyrin kaivosalue
Kunta (paikannimi): Lohja
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Erikoiskohde, Museo
Koordinaatit (WGS84): 24.06833610, 60.26462009
Koordinaatit (Euref): 337822.1803, 6684485.8578

Koordinaatit kuvassa

Tytyrin kaivosalue (QR)