Tiistilän pirunpelto

Tiistilän Rajakallio on graniittinen kalliomäki, jonka korkeimmat kohdat ovat 33–34 m mpy. Lakialueen topografian pienipiirteinen vaihtelu kuvastaa graniitin rakoilusuuntia, jonka aiheuttamia muotoja mannerjäätikkö on pyöristänyt. Laella on jäätikön hiomia silokallioita, joista voi löytää myös uurteita. Litorinameren aallot huuhtoivat lakikallioita ja rinteitä 9 000–6 000 vuotta sitten.

Litorinarannan ollessa korkeimmillaan 8 000–7 500 vuotta sitten vedenpinnan taso oli Rajakalliolla noin 33 m mpy. Vain korkeimmat kohdat näkyivät luotoina meren ulapalla. Rantaviiva pysyi pitkään lähes samalla paikalla, sillä maankohoaminen ja mannerjäätiköiden sulamisesta johtuva valtamerenpinnan globaali kohoaminen olivat suunnilleen yhtä nopeita.

Rajakallion geologisesti arvokkain muodostuma on sen luoteisosassa sijaitseva Tiistilän pirunpelto. Muinaisranta, joka on Espoon hienoimpia, on laajuudeltaan useita aareja ja koostuu aaltojen pyöristämistä kivistä. Pirunpellon parhaiten kehittynyt osa on korkeustasolla 28–28,5 m mpy, joten se lienee syntynyt noin 6 500–6 000 vuotta sitten Litorinameren rannan kehityksen käännyttyä jo laskevaksi.

Rajakallio on yksi Matinkylän korkeimmista paikoista. Pirunpelto on helppo löytää nousemalla Kalaonnentien päästä alkavaa kävelytietä noin 50 m. Kohde on asemakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi ja se on myös Espoon kaupungin luontokohde 6.8.

Nimi: Tiistilän pirunpelto
Sijainti: Espoo, Matinkylä
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Pirunpelto
Koordinaatit (WGS84): 24.731953, 60.156705
Koordinaatit (Euref): 374108.94174, 6671024.968193

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

tiistilan_pirunpeltotiistilan_pirunpelto_web