Tietoa palvelusta

Geologiset luontokohteet -palvelussa on ryhdytty julkaisemaan tietoja mielenkiintoisista geologisista tutustumiskohteista. Kohteet on luokiteltu merkittävyydeltään neljään ryhmään: kansainvälinen, valtakunnallinen, maakunnallinen ja paikallinen. Kohteiden määrää on tarkoitus vähitellen kasvattaa kattamaan monipuolisesti erilaisia merkittäviä kohteita, mutta myös alemman luokituksen omaavia kohteita otetaan mukaan harkinnanvaraisesti.

Tärkeimmistä kohteista on laadittu kattavampi kuvaus, muista kohteista tarjotaan vain varsin tiivis kuvailuteksti ja osoitetaan kohteen paikka kartalla.

Mikäli haluat tarkastella geologisia luontokohteita kallio- tai maaperäkartan tai korkeusmallin päällä, tämä onnistuu parhaiten GTK:n Maankamara-karttapalvelussa.

Kohdealueella liikkuessaan vierailijoiden toivotaan huomioivan mahdollisten maanomistajien tai lähiseudun asukkaiden tarpeet yksityisyyteen.

Yhteys retkikartta.fi -palveluun

Tämän palvelun sisältämät kohteet löytyvät myös retkikartta.fi -palvelusta (Retkeilypalvelut / Geologiset luontokohteet), jossa karttatason Geologiset luontokohteet kohteissa on linkit (”Tietoa kohteesta”) näihin samaisiin kohdekuvauksiin. Vastaavasti tämän palvelun kohdekuvauksissa olevan karttaikkunan yläreunassa on linkki samaan kohteeseen retkikartta.fi -palvelussa.

Käyttöehdot

Kohteista julkaistut tiedot ovat avointa tietoa. Geologisista luontokohteista löytyy lisää tietoa GTK:n Hakku-palvelusta.

Kohdealueelle ja -alueella liikkuessaan vierailijoiden toivotaan huomioivan maanomistajien ja/tai mahdollisten lähiseudun asukkaiden tarpeet yksityisyyteen. GTK ja Metsähallitus eivät vastaa paikan turvallisuudesta tai mahdollisista esim. yksityisteihin liittyvistä kustannuksista. Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot palvelua käyttäessään.

Palveluun käyttöön sovelletaan GTK:n yleisiä käyttöehtoja.

Anna palautetta

Palvelun toiminnasta, sisällöstä ja kehittämisestä otetaan vastaan palautetta. Palautetta lähetettäessä toivotaan huomioitavan, että kohteiden määrä on käytännön syistä alkuvaiheessa rajallinen. Suosikkikohteesi ei ehkä vielä löydy täältä, mutta toivottavasti ennen pitkää.

Etusivun kuvakarusellin kuvat

Koli: Esko Koistinen, GTK
Muut kuvat: Jari Väätäinen, GTK