Teirinsuo

Teirinsuo (Teirmossen) on metsäinen keidassuo, jonka pinta viettää luoteeseen. Ennen soistumista alue on ollut Litorinameren piirissä ja suon yleisin pohjamaalaji on tuolloin kerrostunut savi tai liejusavi. Soistuminen alkoi 6 000–5 500 vuotta sitten Litorinameren lahden tai siitä kuroutuneen järven umpeenkasvuna. Umpeenkasvuvaiheessa suon pohjamaalajin päälle kerrostui 40–120 cm liejua. Suon nuorin osa on liejua peittävä ja keidassuolle tyypillinen heikosti maatunut rahkavaltainen turvekerrostuma, jonka paksuus on Teirinsuolla parin metrin luokkaa. Suon koillisosasta on mitattu 3,9 m turvepaksuus.

Teirinsuon turvekerrostumista on tutkittu Espoon asutus- ja viljelyhistoriaa. Merkkejä ihmistoiminnasta suon lähiympäristössä on jo aikaväliltä 400–200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Muutos näkyy turpeen siitepölykoostumuksessa ja ajoitus perustuu turvenäytteiden radiohiiliajoitukseen. Viljelystä on merkkejä noin 100 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Teirinsuo sijaitsee Kehä III pohjoispuolella Muuralassa. Suoalue on maakunnallisesti arvokas ja suotyyppivalikoimaltaan edustava. Suon länsipuolella kulkee ulkoiluteiden verkosto ja suolle pääsee myös Muurahaisenkujan päästä. Kohde on lisäksi Espoon kaupungin luontokohde 1.1 ja 1.2.

Nimi: Teirinsuo
Sijainti: Espoo, Muurala
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Maaperä, Kosteikko
Koordinaatit (WGS84): 24.624666, 60.209603
Koordinaatit (Euref): 368367.447925, 6677123.066835

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

teirinsuoteirinsuo_web