Tapiolan migmatiittikalliot

Tapiolan kulttuurikeskuksen ja uimahallin ulko­altaan välissä Garden Hotellin altaan kulmassa on kalliopaljastuma, jonka kivilaji on punerta­vaa migmatiittigraniittia. Kiven ulkoasu ja rakenne vaihtelee kallion eri osissa. Kivi on epähomogeenista seoskiveä (migmatiittia). Se sisältää erilaisia ja eri-ikäisiä osia.

Kivipinnoilla näkyy harmaina haamumaisina jäänteinä vanhempaa graniitti­ainesta, nuorempaa punertavaa graniittia ja karkearakeista eli pegmatiittista graniittia. Graniitissa olevat pienet tummanpunaiset tai miltei mustat kiteet ovat granaattia tai satunnaisesti kiilteeksi muuttunutta kordieriittia. Koska kiillekasaumiksi muuttunut kordieriitti (piniitti) rapautuu helposti, se muodostaa kivipinnalle usein pieniä kuoppia.

Migmatiittigraniitissa näkyy myös tum­mia liuske- ja kiilleluiroja. Garden Hotellin altaan puolella on graniittipaljastuma, jossa on kookkaampia sulamatta jääneitä tummia amfiboliitti- ja kiillegneissisulkeumia. Tämäntapaiset migmatiittigraniitit ovat yleisiä koko Ete­lä-Suomessa. Jos gneissiaineksen osuus kivessä kasvaa hallitsevaksi, kivilajinimi muuttuu suonigneissiksi ja edelleen kiillegneissiksi.

Seoskiven eli migmatiitin synty on aina monivaiheinen tapahtuma. Migmatiitti­graniitit ja suonigneissit syntyivät poimuvuoriston juuriosissa kivimassan alkaessa hiljalleen sulaa. Syvälle maankuoreen sulloutuneet merikerrostumista syntyneet liuskeet ja gneissit sekä tuliperäiset kivet muodostivat puolijähmeää kivipuuroa, johon saattoi sekoittua vielä alempaa maan­kuoresta purkautuvaa magmaa. Tapiolan monenkirjavat migmatiittikalliot ovat jähmettynyt tilannekuva tuosta sekavasta massasta.

Tapiolan migmatiittikalliot

Tapiolan migmatiittikalliot. Kuva: Toni Eerola, GTK

Aihepiiristä muualla

GTK:n posteri: Tapiola: keskusaltaan viereiset kalliot, 2012

Nimi: Tapiolan migmatiittikalliot
Kunta (paikannimi): Espoo, Tapiola
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä
Koordinaatit (WGS84): 24.805223, 60.178129
Koordinaatit (Euref): 378254.181, 6673272.754

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

tapiolan_migmatiittikalliottapiolan_migmatiittikalliot_web