Söderfjärdenin meteorikraateri

Söderfjärdenin asteroidin törmäyksessä syntynyt rakenne sijaitsee 8 km Vaasan keskustan eteläpuolella ja on nykyisin kuivattu peltoaukeama. Pinnanmuodoiltaan se on tasainen ~5.3 kilometriä läpimitaltaan oleva peltoaukea. Reunoiltaan rakenne muodostaa erikoisen kuusikulmaisen muodon. Aluetta kehystävät muutamien kallioalueiden lisäksi selvästi havaittavat De Geer – moreenimuodostumat sekä länsilounaassa myös vanhat dyynimuodostumat.

Kraatterin reunat kohoavat 2.5m–55m maanpinnan tason yläpuolelle. Itse allasvajoama on jopa hieman alle merenpinnan nykyisestä tasosta tai vain hiukan sen yläpuolella. Tästä syystä vain altaan itäosassa oleva pumppuasema pitää alueen kuivana, joka muuten jäisi veden alle. Syväkairaustutkimusten ja geofysikaalisten mittausten perusteella on arvioitu, että kraatteri on yli 300 m syvä rengasmainen allas, jossa on keskuskohouma niin, että syvyys keskellä on vain 30 – 40 m. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että kraatterissa on paikoin jopa 74 metriä paksut kvartäärikerrostumat eli noin 2,5 miljoonan vuoden ajan kerrostuneita sedimenttejä, kambrikautisia 550 – 600 miljoonaa vuotta vanhoja sedimenttikiviä.  Törmäyksen jälkeen kraatteri on täyttynyt nopeasti sedimenteillä, jotka ovat kovettuneet vuorotteleviksi hiekka-, siltti- ja savikiviksi. Sedimenteistä on löytynyt myös mikrofossiileja, joiden perusteella on päätelty kraatterin varsinaiseksi iäksi 520-530 miljoonaa vuotta.

Söderfjärdenin törmäysrakenteelle on lähiaikoina (2014) esitetty myös toinen ikäarvio. Ikäarvio perustuu 40Ar/39Ar-menetelmällä tehtyyn isotooppitutkimukseen. Tutkittavana näytteenä on ollut kraatterin reunan granotoidilohkareessa esiintyvä musta sulajuoni, jonka oletetaan syntyneen törmäyksessä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu näytteestä tarkkaa ikää vaan tuloksena oli kaksi eri ikäspektriä, joiden kummankin huippukohta oli noin ~640 miljoonaa vuotta. (Schmieder ym. 2014) Tätä voidaan kuitenkin pitää jonkinlaisena minimi-ikänä mutta artikkelin kirjoittajien mukaan Söderfjärden on todennäköisesti vielä paljon vanhempi. Lähde: Schmieder M., Jourdan F., Öhman T., Tohver E., Mayers C. and Frew A. 2014. ”A Proterozoic 40Ar/39Ar Age for the Söderfjärden Impact Structure, Finland, Abstract 1301, LPSC”.

Söderfjärdenin meteorikraateri
Söderfjärdenin meteorikraateri

Aihepiiristä muualla

Söderfjärdenin peltoaukea sekä reunaa GigaPan-kuvausmenetelmällä tuotetussa kuvassa. Kuvaa voi tarkastella netistä osoitteessa: http://gigapan.com/gigapans/135660 Kuva: Joonas Toivanen, GTK

Nimi: Söderfjärdenin meteorikraateri
Kunta (paikannimi): Vaasa
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Allas
Koordinaatit (WGS84): 21.57725461, 63.00660366
Koordinaatit (Euref): 225627.4678, 6997906.6719

Koordinaatit kuvassa

Söderfjärdenin meteorikraateri (QR)