Soukan muinaisranta

Soukan muinaisranta erottuu rinteessä samalla korkeustasolla olevana kymmenien metrien pituisena kivikkoisena nauhana. Aallot ovat huuhtoneet moreeniin syntyneen muinaisrannan hienorakeiset lajitteet syvemmälle veteen, jolloin vesirajaan on jäänyt vain suuria kiviä ja lohkareita. Huuhtomistyön tuloksena lohkareikon alapuolella on pieni hiekkainen rantaterassi, josta on otettu maa-ainesta. Muinaisranta on korkeustasolla 12,5–13,5 m mpy ja se on syntynyt Itämeren Litorinamerivaiheessa noin 3 500 vuotta sitten.

Soukan muinaisranta on Hanikan luontopolun varrella ja se esitellään reitin yhtenä maastokohteena. Luontopolun pituus on noin 5 km ja sen muita geologisia kohteita ovat mm. Kaitalahden maaduntalahti ja Hanikan rapakivisiirtolohkare. Mielenkiintoisia ovat myös Sundsbergetin vanhat hautaröykkiöt. Ne lienee kasattu noin 500 v Soukan muinaisrannan synnyn jälkeen tuolloisen Hanikan saaren kallioiselle laelle huomattavasti nykyistä avaramman merimaiseman keskelle. Soukan muinaisranta on kuvattu myös Espoon kaupungin luontokohteena 4.22.

Nimi: Soukan muinaisranta
Sijainti: Espoo, Soukka
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Muinaisranta
Koordinaatit (WGS84): 24.672493, 60.132555
Koordinaatit (Euref): 370714.666799, 6668451.334447

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

soukan_muinaisrantasoukan_muinaisranta_web