Sorlammen hiidenkirnut

Sorlammen kuusi hiidenkirnua (seitsemäs on kasvillisuuden peitossa) muodostavat kauniin ryhmän. Kirnujen syvyys vaihtelee 0,5–2 m ja läpimitta 0,5–1,5 m välillä.  Kirnukallion lähialueilta ei tunneta muita kirnuja tai jäätikköjokikerrostumia. Mahdollisesti kirnuryhmä on syntynyt sulavan jäätikön alle kohtaan, jossa jäätikön pintaosissa muodostuva sulamisvesi syöksyi railon tai heikkousvyöhykkeen kautta jäätikön pohjalle hakeutuen sieltä paineenalaisena suurempien sulamisvesiväylien piiriin (jäätikkönielu, eng: glacier moulin, glacier mill). Veden virtausnopeus voi jäätikkönieluissa olla erittäin korkea. Alppien jäätiköiden tunnelivirroista on mitattu jopa 50 metrin sekuntinopeuksia.

Sorlammen kirnukallion kivilaji on granodioriitti. Se on syvällä maankuoressa kiteytynyt graniitinsukuinen syväkivilaji, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä ja kvartsi sekä tummista mineraaleista sarvivälke tai biotiitti. Nykyiseen asuunsa kivilaji on kiteytynyt syvällä maan kuoressa vuorenpoimutuksen yhteydessä 1 880–1 870 miljoonaa vuotta sitten.

Kirnuille on opastus Sorlammen luontopolulta. Polun pituus on 5 km ja sen maastokohteena on lisäksi mm. Hiidenpesän luola. Kirnukallio esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 13.44 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 20.  Yhdestä kirnusta on löytynyt melan kappale, joka on ajoitettu 1400–1600-luvuille. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Hyppykallion–Hynkebergetin kallioaluetta.

Nimi: Sorlammen hiidenkirnut
Sijainti: Espoo, Brobacka
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä, Hiidenkirnu
Koordinaatit (WGS84): 24.616379, 60.26123
Koordinaatit (Euref): 368116.020098, 6682886.887594

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

sorlammen_hiidenkirnutsorlammen_hiidenkirnut_web