Solvallan silokalliot

Solvallan silokalliokohde sijaitsee parin sadan metrin päässä Solvalan urheilukentästä sen itäpuolella. Jäätikön hioma kallioselänne hahmottuu maisemasta hyvin, sillä se on kolmelta sivulta lähes puuttoman avosuon ympäröimä. Kohteen silokalliomuodot ovat hyvin kehittyneitä, mutta yli 11 000 vuotta sitten veden alta paljastuneen kallion hidas rapautuminen on muuttanut sen pinnan karheaksi. Samalla pääosa uurteista on tuhoutunut.

Silokallion kivilaji on ns. Nuuksion graniitti. Kiven punertava väri johtuu kalimaasälvästä (KAlSi3O8), tai tarkemmin sanottuna mikrokliinistä. Se on yksi kalimaasälvän kolmesta muunnoksesta ja viittaa mineraalin hitaaseen kiteytymiseen varsin alhaisessa lämpötilassa. Nuuksion graniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen nykyiseen asuunsa noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut syvällä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen. Solvallan silokalliot ovat myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 3 ja Espoon kaupungin luontokohde 13.20.

Nimi: Solvallan silokalliot
Sijainti: Espoo, Solvalla
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.565404, 60.294899
Koordinaatit (Euref): 365434.857842, 6686737.965506

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

solvallan_silokalliotsolvallan_silokalliot_web