Solvallan Punjonsuo

Punjonsuo on lähes luonnontilainen. Vain suon länsiosassa on vähäisiä merkkejä pienimuotoisesta kuiviketurpeen nostosta ja ojituksesta. Suo jakaantuu itä- ja länsiosien keidassuoalueisiin, joiden väliin jää ravinteikkaampi korpivyöhyke. Korpivyöhykettä halkoo vanha oja, joka on rahkoittunut umpeen. Suon läntinen, pienempi keidas on tasapintainen ja lähes vaakasuora laiteen ympäröimä metsäkeidas.  Itäinen keidasosa viettää selvästi länteen.

Keidassoille ominainen suon keskiosan heikosti maatunut ja rahkavaltainen pintaturve ulottuu Punjonsuolla paikoin 3,8 metrin syvyyteen. Suurin mitattu turvekerrostuman paksuus on 5,7 m. Tavallisin pohjamaalaji on savi. Vain suon reunoilla turpeen alla on moreenia tai siitä huuhtoutunutta hiekkaa. Suoaltaan länsiosassa pohjamaan päällä on liejua 10–115 cm:n paksuisena kerrostumana. Se kertoo soistumista edeltäneestä avovesivaiheesta.

Punjonsuon kansallispuistoon kuuluvalla alueella kasvaa Etelä-Suomen rannikkoalueella harvinaista vaivaiskoivua. Suo sijaitsee Solvallan urheiluopistolta noin kilometri pohjoiseen ja sen eteläreunaan pääsee ulkoilutietä pitkin. Punjonsuo esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 13.17 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 51.

Nimi: Solvallan Punjonsuo
Sijainti: Espoo, Nuuksionpää
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.563011, 60.303983
Koordinaatit (Euref): 365340.016109, 6687754.095662

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

solvallan_punjonsuosolvallan_punjonsuo_web