Solvallan muinaisranta

Solvallan urheiluopiston pohjoispuolella rinteessä on korkeustasolla 73–75 m mpy noin 10–15 metriä leveä ja yli 200 m pitkä aaltojen huuhtoma kivinen ja lohkareinen vyöhyke. Kyseessä on muinaisranta, joka on syntynyt Itämeren Yoldiamerivaiheessa tai Ancylysjärven ollessa ylimmällä tasollaan.

Muinaisranta on osittain kasvillisuuden peittämä, mutta se on hyvin nähtävissä mm. huuhtoutumisvyöhykettä jyrkästi leikkaavilta portailta, jotka alkavat parkkipaikan luoteispuolelta. Rannan yläpuolella rinteessä on samansuuntaisena jaksona ohutpeitteinen tai osin paljaaksi huuhtoutunut kallioalue. Kohde on myös Espoon kaupungin luontokohteena 13.18.

Nimi: Solvallan muinaisranta
Sijainti: Espoo, Solvalla
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Muinaisranta
Koordinaatit (WGS84): 24.558646, 60.294146
Koordinaatit (Euref): 365058.339902, 6686667.949933

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

solvallan_muinaisrantasolvallan_muinaisranta_web