Slätbergetin muinaisranta

Muinaisranta sijaitsee Röylän Slätbergetin kaakkoisrinteellä ja se näkyy maastossa moreeniin syntyneenä huuhtoumakivikkona, jossa on myös suuria lohkareita. Rinteessä kivikon alapuolella on hiekka- ja sorakerrostumia, joista on otettu maa-ainesta.  Rannan korkeustaso on 58–60 m mpy ja se näkyy myös erillisenä tasanteena 150 m koordinaattipisteestä koilliseen. Lisäksi Slätsbergetin luoteisrinteeltä löytyy terassimaisia muotoja samalta korkeustasolta.  Ne ovat samalla rinteen jyrkkyyden taitekohtia, joissa kalliopinta ”sukeltaa” ylärinteen osoittamalla kaltevuudella paksun maapeitteen alle.

Slätsbergetin muinaisranta on syntynyt Itämeren Ancylusjärvivaiheessa noin 10 000 vuotta sitten.  Kalliomäen lakialue oli tuolloin saari, jonka laelta avautuvaa näkymää hallitsi idän ja lounaan välisessä sektorissa rannaton ulappa.

Kohde on helpoimmin saavutettavissa Snettasintien kautta. Snettansintie 29:ää vastapäätä lähtee puomilla suljettu metsäautotie länteen. Kun sähkölinja ja tie erkanevat toisistaan, kuljetaan pohjoiseen ylös mäkeä reilut 50 metriä. Erikokoisista kivenlohkareista muodostuneen muinaisrannan yläosassa kasvaa iäkästä männikköä. Kohde on myös Espoon kaupungin luontokohde 11.12 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 22.

Nimi: Slätbergetin muinaisranta
Sijainti: Espoo, Röylä
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Muinaisranta
Koordinaatit (WGS84): 24.676511, 60.292576
Koordinaatit (Euref): 371565.102432, 6686257.807819

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

slatbergetin_muinaisrantaslatbergetin_muinaisranta_web