Siuruan gneissi

Pudasjärven takamailla mutkaisen sivutien varrella 250 metrin päässä tiestä on harmaa kalliokumpare. Vastaavia luulisi löytyvän Suomesta loputtomasti, mutta eipä löydy. Kivipinnoilla näkyvät kairanreiät ja merkit pienimuotoisesta louhinnasta antavat viitteitä jostakin erikoisemmasta. Kalliosta on otettu näytteitä ja niistä erotettu laboratoriossa zirkoni-nimisen mineraalin kiteitä radiometrisiä ajoituksia varten. Tulokset soittavat, että zirkonit (ja siis myös kallio) ovat kiteytyneet noin 3 500 miljoonaa vuotta sitten. Kyseessä on siis Suomen, Fennoskandian ja koko EU:n vanhin tunnettu kivi.

Epäilijöille tiedoksi, että kiven (tai tarkemmin sanottuna kivessä olevan mineraalirakeen) ikä voidaan laskea sen sisältämän radioaktiivisen alkuaineen ja sen hajoamisen tuloksena syntyvän tytäralkuaineen paljoussuhteiden perusteella. Ajoituksessa käytetään usein uraanin isotooppeja, jotka hajoavat tunnetulla nopeudella lyijyn isotoopeiksi.

Kun Siuruan gneissin zirkonit kiteytyivät, niiden kiderakenteen sisään jäi uraani-isotooppeja. Koska lyijyatomit eivät sovi kiteytyvän zirkonin rakenteeseen, kaikki zirkonikiteestä löytyvät lyijyisotoopit ovat kiteen sisään jääneen radioaktiivisen uraanin hajoamistuotetta. Kun tiedetään kiteen uraani- ja lyijyisotooppisuhteet ja niiden hajoamisen puoliintumisaika (=aika, jonka kuluessa puolet näytteen uraani-isotoopeista on hajonnut tytäralkuaineeksi), zirkonikiteen syntyajankohta voidaan laskea.

Pitkä historia on kuitenkin jättänyt 3 500 miljoonaa vuotta vanhaan Siuruan harmaaseen kiveen merkkinsä. Mahdollisesti noin 1900 miljoonaa vuotta sitten gneissin joukkoon tunkeutui graniittista kivisulaa. Se näkyy kivipinoilla risteilevinä punertavina raitoina.

Kohde on yksityismaalla, joten matkamuistokiven ottamiseen pitää kysyä lupa. Ympäristötietoinen voi korvata näytteen harvinaisella EU:n vanhin kivi -selfiellä. Perfektionistit rajaavat kuvan taustaksi vain kallion tasaisenharmaita osia. Kohteella käyntiä suunnitteleville on pettymysten välttämiseksi kerrottava, että paikka on muilta luontoarvoiltaan vaatimaton. Lapin sodan aikana kalliosta on tiettävästi louhittu kiveä panssariesteisiin.

Siuruan gneissi
EU:n vanhin kivi, trondhjemiittinen gneissi (harmaa), ja sitä leikkaava nuorempi graniittinen juoni (vaaleanpunainen). Ajoitus on tehty gneissistä erotetuista zirkonikiteistä. Kuva: Tapani Tervo, GTK

Aihepiiristä muualla

Nimi: Siuruan gneissi
Kunta (paikannimi): Pudasjärvi
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä, Gneissi
Koordinaatit (WGS84): 26.57936381, 65.49788604
Koordinaatit (Euref): 480534.2724, 7264009.8675

Koordinaatit kuvassa

Siuruan gneissi (QR)