Rullavuoren näköalakallio ja geokohteet

Rullavuori on Kaitalahden rannalla sijaitseva 26 m korkea graniittinen mäki, jonka jäätikön hiomilta lakikallioilta avautuu näkymiä merelle. Rullavuoren graniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 840–1 820 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Kiven kolme lohkosuuntaa kuvastuvat lakialueen kallioiden porrasmaisuutena ja suorina kallioseininä.

Rullavuoren erikoisuus on sen etelärinteellä ulkoiluteiden risteyksessä sijaitsevassa gneissilohkareessa näkyvä rakenne. Rakenne on syntynyt kun gneissiin on kohdistunut korkeassa lämpötilassa maankuoren liikuntojen yhteydessä voimakasta venytystä. Kivipinnalla erottuva tumma juoni ei ole käyttäytynyt venytyksessä plastisesti vaan on jäykkänä kappaleena katkeillut paloiksi. Kiilteestä, kvartsista ja maasälvästä koostuva kiven vaalea perusmassa, jonka sulamispiste on tummaa juonta alhaisempi, on joustanut venytyksessä ”purukumin tavoin”. Se on täyttänyt juoneen syntyneet katkokset. Rakenteen nimi, budinaasi (engl. boudinage), tulee ranskan kielen makkaraa tarkoittavasta sanasta. Määritelmän mukaan rakenne syntyy, kun ympäristöä lujemmat kerrokset tai juonet katkeilevat taipuessaan ja venyessään. Lopputulos näyttää kerroksia leikkaavalla kalliopinnalla makkaroiden jonolta.

Espoon huvilamuseona toimivasta Villa Rulludista johtaa Rullavuoren laelle 1800-luvun lopussa rakennettu 400 m pitkä polku. Polun varrella on kiviportaita, -polkuja ja -pengerryksiä. Kivirakenteissa on hyödynnetty paikalla louhittua kiveä ja sen luontaisia lohkosuuntia. Matalat urat kiviportaissa ja kalliossa kertovat vanhasta louhintamenetelmästä. Kiveen hakattiin rivi matalia reikiä, joihin työnnettiin kuivat puutapit. Kastuessaan tapit turposivat ja hajottivat kiven. Rinteillä on myös jäävuorien mukana idän suunnasta kulkeutuneita rapakivilohkareita. Niistä yksi on miltei laelle johtavan polun varrella. Budinaasirakenne löytyy ulkoiluteiden risteyksestä 300 m Villa Rulludin pihatientien risteyksestä länteen. Rullavuoren geokohteita esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteina 4.8, 4.9 ja 4.10.

Nimi: Rullavuoren näköalakallio ja geokohteet
Sijainti: Espoo, Hyljelahti
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.701827, 60.144014
Koordinaatit (Euref): 372388.028739, 6669669.953381

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

rullavuoren_nakoalakalliorullavuoren_nakoalakallio_web