Romvuoren jyrkänne ja vyörykeila

Romvuoren jyrkänteet ovat osa Nuuksion Pitkäjärven kautta kulkevaa 15 km pitkää luode-kaakkosuuntaista kallioperän murroslinjaa. Koska murrosvyöhykkeen suunta vastaa mannerjäätikön virtaussuuntaa viime jääkauden loppuvaiheessa, jäämassat puhdistivat laakson tehokkaasti rikkonaisesta kallioaineksesta. Rinteen jyrkkä osa kohoaa lyhyellä matkalla yli 50 m järven pinnasta. Jyrkänteen takana rinne muuttuu loivemmaksi ja kohoaa Romvuoren tasaiselle lakialueelle graniittikallion vaakarakoja porrasmaisesti mukaillen.

Aallot huuhtoivat Romvuoren ylärinteitä Yoldiamerivaiheessa 11 600–11 000 vuotta sitten. Jyrkänteen kohottua vedenpinnan yläpuolelle se altistui pakkasrapautumiselle. Jäätyvän veden vuosituhansien kuluessa irti kiilaamat lohkareet ovat kasautuneet rinteen juurelle massiiviseksi vyörykeilaksi (talus), joka on lajissaan Nuuksion suurin. Pitkäjärven murroslaakso näkyy parhaiten jyrkänteen laelta. Talusmuodostuma hahmottuu parhaiten veneestä tai vastarannalta.

Romvuoren pääkivilaji on punertava mikrokliinigraniitti. Sen on tulkittu syntyneen syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut syvällä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Romvuorelle johtava metsäpolku haarautuu Punarinnan kierroksena tunnetusta retkeilyreitistä Mustalammen ja Haukkalammen välillä. Haukkalammen luontotuvalta tulee Romvuorelle matkaa runsaat kaksi kilometriä. Romvuoren jyrkänne ja vyörykeila ovat myös Espoon kaupungin luontokohde 13.12 ja Espoon geologisen retkeilykartan kohde 62.

Nimi: Romvuoren jyrkänne ja vyörykeila
Sijainti: Espoo, Siikajärvi
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.53896, 60.298877
Koordinaatit (Euref): 363990.230511, 6687235.052375

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

romvuoren_jyrkanneromvuoren_jyrkanne_web