Pitkäsuo

Pitkäsuolla on nimensä mukaisesti pituutta 1,5 km mutta leveyttä vain 50–150 m. Muodon selittää sijainti murroslaaksossa, jonka suunta vastaa yhtä kolmesta Pohjois-Espoon maisemakuvaa hallitsevasta ruhjesuunnasta. Ruhjeympäristölle tyypillisesti suo rajautuu varsinkin idässä jylhiin kallioihin. Alueen pääkivilaji on granodioriitti.

Pitkäsuon korkein kohta on sen keskellä (65,5 m mpy). Se on myös alueellinen vedenjakaja, jonka eteläpuolella vesi virtaa etelään Bodominjärveen ja sieltä Espoonlahteen. Pohjoisosan vedet kiertävät pohjoisen kautta Lepsämänjokeen, Vantaanjokeen ja edelleen Helsingin Vanhankaupunginselälle.

Pitkäsuon turvekerrostumien alla on savea ja sen päällä on suoaltaan syvimmissä osissa noin metrin paksuinen liejukerros. Lieju on merkki siitä, että suo on alkanut kehittyä järven umpeenkasvun seurauksena. Pohjaliejun päältä on yllättäen tavattu myös toinen savinen kerros. Se osittaa vedenpinnan kohonneen jossakin vaiheessa merkittävästi. Tapahtuma on liitetty ns. Ancylus-transgressioon, jonka ikä on noin 10 500 v. Pitkäsuon suurin mitattu turvepaksuus on 5 m.

Pitkäsuolla on useita suotyyppejä, lähinnä erilaisia rämeitä ja korpia. Suon pohjoisosassa on edustavaa puronvarsilehtoa. Pitkäsuon eteläreunassa kulkee Vihdintie, ja pohjoisessa Pitkäsuon puron yli menee ulkoilutie. Kohde on myös Espoon kaupungin luontokohde 12.5 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 43.

Nimi: Pitkäsuo
Sijainti: Espoo, Luukki
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.676062, 60.333022
Koordinaatit (Euref): 371699.036877, 6690761.388142

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

pitkasuopitkasuo_web