Pääskyskallion näköalapaikka ja jyrkänteet

Pääskyskallion (Pääskysvuoren) pohjoisrinteellä on maisemapaikka, josta avautuu edustava näkymä Velskolan Pitkäjärven Pääskyslahdelle. Lahden suunta, pohjois-koillisesta etelä-lounaaseen, edustaa yhtä kolmesta ruhjesuunnasta, jotka kuvastuvat voimakkaasti Espoon pohjoisosan maisemakuvassa. Pääskysvuoren karu graniittinen lakialue kohoaa 40 m järven pinnan yläpuolelle. Paras näköalapaikka löytyy kuitenkin matalammalta kalliokumpareelta, jonka kärki muodostaa järveen pienen niemen.

Pääskyskallion itäreunalla on jyrkänteitä, joissa näkyy hyvin mikrokliinigraniitille ominainen suorakulmainen rakoilu. Mikrokliinigraniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut syvällä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Kohteen ympärille on rajattu 11 ha:n suojelualue, jonne pääsee mm. Kattilajärventieltä ja Pirttimäen ulkoilumajalta lähteviä teitä pitkin. Pääskyskallio on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 93 sekä Espoon kaupungin luontokohteena 13.34. Pääskyskallio on osa geologisesti, biologisesti ja maisemallisesti arvokasta ja monipuolista Hyppykallion–Hynkebergetin kallioaluetta.

Nimi: Pääskyskallion näköalapaikka ja jyrkänteet
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.616288, 60.281389
Koordinaatit (Euref): 368192.11051, 6685131.2368

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

paaskyskallion_nakoalapaikkapaaskyskallion_nakoalapaikka_web