Orinoron rotkolaakso

Orinoron rotkolaakso on osa kallioperän heikkousvyöhykettä ns. ruhjetta, jota viimeisin Veiksel jääkausi ja sen sulamisvedet ovat muokanneet noin 10 000 vuotta sitten. Jäätikköjokien vesi virtasi jäätikön pohjalla usein paineenalaisena. Sen mukana kulkeutui suuria määriä moreeniainesta, jonka raekoko vaihteli savesta monen kuution lohkareisiin. Jäätikköjokien kyky kuluttaa allaan olevaa kalliota oli suurempi kuin tavallisen joen. Kun jäätikköjoki kulki pitkin kallion siirrosta tai ruhjetta, se kykeni lyhyessä ajassa tyhjentämään sen murskautuneesta ja rapautuneesta aineksesta kaivaen rotkon. Orinoron kohdalla jäätikköjoki kulki poikki kallioalueen pitkin ruhjetta. Syntyi 0,5 km pitkä, 20 m syvä ja parhaimmillaan vain 10 m leveä, nykyään suo- ja lohkarepohjainen rotko. Aivan kaikki vesi ei rotkoon mahtunut. Ylivirtaava osa pesi puhtaaksi rotkoa ympäröivät kalliot. Rotko ja sen ympäristö on nykyään rauhoitettu. Rotkon kautta kulkee pitkostettu noin kolme kilometriä pitkä luontopolku, joka lähtee Mustinmäen koululta.

Orinoron rotkolaakso Kallion heikkousvyöhykkeeseen jäätikköjoen kuluttama ylivirtauskuru, Orinoro, Leppävirta. Jari Väätäinen, GTK

Aihepiiristä muualla

Nimi: Orinoron rotkolaakso
Kunta (paikannimi): Leppävirta
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Rotkolaakso
Koordinaatit (WGS84): 28.01287191, 62.50473559
Koordinaatit (Euref): 552170.2002, 6930819.3207

Koordinaatit kuvassa

Orinoron rotkolaakso (QR)