Oittaan silokallio

Bodominjärven eteläpäässä olevan uimarannan lähistöllä on kolme ulapalle kurottavaa niemeä, joiden päässä on mannerjäätikön ja sen pohjassa kulkeutuneen kiviaineksen pyöristämiä silokallioita. Maastopisteeksi valittu keskimmäisen niemen kärkikallio on muodoltaan erityisen edustava. Lisäksi siltä avautuu hieno näkymä järvelle. Kohteen luontoarvoja heikentävät maaston kuluneisuus ja kallioon kiinnitetyt laiturirakenteet.

Viime jäätiköitymisen loppuvaiheessa mannerjäätikkö virtasi alueen yli luoteesta kaakkoon. Läntisimmästä kallioniemestä on mitattu uurresuunta 340 astetta. Se kertoo jäämassojen tarkan tulosuunnan. Graniittisen kallion voimakas rakoilu vaikeuttaa uurteiden havaitsemista. Mahdolliset uurteet näkyvät parhaiten, kun märkää kalliopintaa katsoo loivassa kulmassa.

Mannerjäätikön alta vapauduttuaan Bodominjärven alue oli pitkään muinaisen Itämeren piirissä. Järvi kuroutui Litorinamerestä runsaat 5 000 vuotta sitten.  Silokallioniemiä ympäröiville ranta-alueille alkujaan syvään veteen kerrostuneet savimaat ovat rehevä kasvualusta. Ranta-alueella on tervaleppäkorpea ja pähkinäpensaslehtoa, joista osa on suojeltu. Silokallioniemi on Espoon kaupungin luontokohde 10.22 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 1.

Nimi: Oittaan silokallio
Sijainti: Espoo, Oittaa
Kategoria:
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.66418, 60.242644
Koordinaatit (Euref): 370686.785653, 6680723.194484

      Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

oittaan_silokalliooittaan_silokallio_web