Oittaan Isosuo

Oittaan Isosuo on tasapintainen metsäkeidassuo, jonka pinnan vietto on noin 7 m/km. Vallitsevat suotyypit ovat rämeitä että korpia. Suon eteläosan korvet erityisesti etelään laskevan puronvarren ympärillä ovat Isosuon arvokkainta aluetta. Rämeillä kasvaa mm. suopursua, kanervaa ja lakkaa, korpialueilla puolestaan viihtyvät mm. useat saniaislajit, vehka ja tervaleppä. Suon pohjoisosasta on aikoinaan nostettu rahkaturvetta kuivikekäyttöön.

Isosuo on syntynyt pääosin metsämaan soistuessa. Suon keskiosista on tosin kairauksin todettu myös ohut liejukerros. Se kertoo pienestä avovesialueesta, joka kasvoi umpeen suon kehityksen alkuvaiheessa. Turvekerrostuman paksuus on suon pohjoisosassa paikoin lähes 5 m.

Isosuon koillisosassa sijaitseva lähde on arvokas luontokohde. Lähde on kaksiosainen; suurempi allas on noin viisi metriä leveä ja pienempi muutaman metrin. Syvyyttä lähteillä on 1,5–2 metriä. Ympäristön metsä on lähes luonnontilaista.

Isosuolle vie ulkoilutie Pirttimäen ulkoilumajalta, josta on matkaa kohteille noin 2 km. Isosuota halkovalta ulkoilutieltä haarautuu kaakkoon Aurinkoniityntielle vievä polku, jonka varrella lähde on. Lähde löytyy sadan metrin päästä ulkoilutiestä kallion läheltä. Oittaan isosuo ja lähde ovat Espoon kaupungin luontokohteita 10.16 ja 10.17.

Nimi: Oittaan Isosuo
Sijainti: Espoo, Kunnarla
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.631386, 60.25633
Koordinaatit (Euref): 368926.514041, 6682311.493197

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

oittaan_isosuooittaan_isosuo_web