Nuuksionpään jyrkänne

Nuuksion kallioperä koostuu etupäässä graniitista, joka suuntautumatonta kiveä. Tämän vuoksi alueen maiseman muotoihin ratkaisevasti vaikuttavien kallioperän murrosvyöhykkeiden suuntia määrittelevät kivimassan sisäisten ominaisuuksien sijaan suuremmat alueelliset piirteet.

Nuuksion alue jää kahden suuren lounaasta luoteeseen suuntautuvan kallioperän ruhjevyöhykkeen väliin. Yleistäen voidaan sanoa, että Nuuksiossa ruhjevyöhykkeiden suunnat ovat seurausta kallioperän jännitystilan jakaantumisesta näiden kahden suurrakenteen välillä. Tuloksena on kolme pääruhjesuuntaa, joista yksi, eteläkaakosta pohjoisluoteeseen suuntautuva, näkyy Nuuksion Pitkäjärven muodossa. Koska ruhjelaakson suunta vastaa mannerjäätikön virtaussuuntaa viime jääkauden loppuvaiheessa, jäämassat puhdistivat Pitkäjärven laakson rikkonaisesta kiviaineksesta ja rapautumistuotteista.

Nuuksiontien pohjoispuolella heti tien reunassa noin 800 m Solvallan pysäköintialueelta kaakkoon on Pitkäjärven murrosvyöhykkeeseen liittyvä 15 m korkea kallioseinämä. Sen graniitissa näkyy myös granaatti-mineraalia. Se on kulunut ympäröiviä mineraaleja syvemmälle ja erottuu kalliopinnalla tummanpunaisina painanteina.

Parhaan yleiskuvan kallioperän murrosten vaikutuksesta alueelliseen maisemaan saa Pitkäjärven näköalapaikalta, joka on jyrkänteen takana olevan kalliomäen laella. Näköalapaikalle pääsee Nuuksion polkuverkoston kautta. Nuuksiontien kallioseinämä on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 57 ja Espoon kaupungin luontokohteena 13.25.

Nuuksionpään jyrkänne

Nuuksionpään jyrkänne liittyy kallioperän ruhjevyöhykkeeseen. Kuva: Tapio Kananoja, GTK

Aihepiiristä muualla

Nuuksion järviylängön geologinen retkeilykartta

Kotinurkilta kallioille: Espoon luontokohteet, Espoon kaupunki

Espoon arvokkaat geologiset kohteet, Liidia Petrell, 2006

Nimi: Nuuksionpään jyrkänne
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria:
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.56717, 60.288941
Koordinaatit (Euref): 365507.962961, 6686071.109138

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

nuuksionpaan_jyrkannenuuksionpaan_jyrkanne_web