Propallokiven ja pallokiven kontakti, Nuuksio, Espoo.

Nuuksion pallokivi

Pallokivet ovat kivisulasta syvällä maankuoressa kiteytyneitä kiviä, joilla on erikoinen rakenne. Kivi koostuu monikehäisistä palloista sekä niitä sitovasta perusmassasta. Rakenne on yleisin graniitissa, mutta sitä tavataan myös, muissa syväkivissä, kuten gabroissa ja dioriiteissa. Pallot ovat muodostuneet kivisulan täyttämässä tilassa kiinteiden kiteytymiskeskusten, tyypillisesti yksittäisten mineraalikiteiden ympärille yhtäkkisen paineenlaskun seurauksena. Pallojen ytimenä saattaa olla myös mineraalikasauma tai sivukivisulkeuma. Kiteytymiskeskusta ympäröivien kehien leveys, väri ja mineraalikoostumus vaihtelevat.

Nuuksion Pitkäjärven pohjoispuolella Nuuksionpäässä on melko laaja pallokiviesiintymä. Suurin osa esiintymästä on suuripalloista tyyppiä, jossa pallojen halkaisija on viidestä viiteentoista senttiä. Pallon vaaleaa ydintä ympäröi plagioklaasista ja biotiitista koostuva tumma kuori ja uloinna on pääosin plagioklaasia sisältävä ohuempi vaalea kuori. Pienipalloisessa tyypissä pallot ovat läpimitaltaan muutamia senttimetrejä. Karkearakeisesta plagioklaasista koostuvaa ydintä ympäröi tumma, biotiittia runsaasti sisältävä kuori. Kallion pinnassa pallojen rakenne näkyy sisäkkäisinä kehinä.

Nuuksion pallokiven (kivilaji: pallosyenodioriitti) löysi professori, kasvitieteilijä H.Tallqvist 1920-luvulla. Kiven nimeksi ehdotettiin löytöpaikan mukaan ”esboiittia”, mutta nimi hylättiin myöhemmin. Kohde on kansainvälisesti merkittävä, sillä koko maailmasta tunnetaan alle 200 pallokiviesiintymää. Suomi on pallokivien ”suurvalta”, sillä maastamme tunnetaan 31 kallioesiintymää ja 61 lohkarehavaintoa, jotka ovat peräisin ainakin 50-60 eri esiintymästä. Korkea määrä selittyy osaltaan kallioperäämme kohdistuneesta perusteellisesta tutkimustyöstä. Nuuksion pallokivi on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 9 ja Espoon kaupungin luontokohde 13.13.

Nimi: Nuuksion pallokivi
Sijainti: Espoo, Nuuksionpää
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Kallioperä
Koordinaatit (WGS84): 24.547806, 60.309827
Koordinaatit (Euref): 364524.300306, 6688435.803962

     Kohteen koordinaatit                 Kohteen verkko-osoite

nuuksion_pallokivinuuksion_pallokivi_web