Myllypuron meanderit

Vantaan Iso-Parikkaasta alkava Myllypuro on kuluttanut uomansa kallioperän ruhjelaakson pohjalle. Maulaanniitun kaakkoispuolella laakso laajenee 300 m leveäksi tasangoksi, jonka pinnan korkeus laskee Purolan kaakkoispuolella tasolle 35 m mpy. Myllypuro alkoi muokata uomaansa kohteena olevalla alueella noin 7 000 vuotta sitten sen kohotessa hitaasti Litorinameren pinnan yläpuolelle.

Merestä paljastuvan laakson pohja oli tasainen, vietto loiva ja maapohja tasalaatuista ja eroosioherkkää savea. Tällaisella alustalla uomaansa kuluttava puro tai joki alkaa mutkitella voimakkaasti. Sanotaan, että joki meanderoi. Koska virran kulutus keskittyy aina ulkokaarteeseen ja kerrostuminen sisäkaarteeseen, mutkat kasvavat ja vaeltavat hitaasti alajuoksulle päin. Toisinaan jokin silmukka saavuttaa edellään kulkevan mutkan. Tällöin joki oikaisee meanderin läpi ja vanha uoma jää kaarevaksi altaaksi, jota sanotaan juoluaksi.

Myllypuron meanderit ovat siis kehittyneet viimeksi kuluneen 7 000 vuoden aikana. Puro voi olla kesäisin vähävetinen tai jopa kuivia, mutta keväisin ja syksyisin sen kuluttavasta ja kasaavasta toiminnasta saa hyvän käsityksen. Lisäksi kasvillisuus ja viime vuorisatoina myös ihminen ovat vaikuttaneet uoman kehitykseen.  Myllypuron meandereita voi ihailla Nahkiaispolun varrella olevilta silloilta. Polulle on opastus Haukkalammen luontotuvalta. Myllypuron meanderit ovat myös Espoon kaupungin luontokohde 13.6 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 36. Runsaat 100 m meanderikohteesta kaakkoon Myllypuron moreenimaahan uurtama kivikkoinen koski, jota on sanottu yhdeksi Espoon hienoimmista. Se esitellään Espoon kaupungin luontokohteena 13.7.

Nimi: Myllypuron meanderit
Sijainti: Espoo, Nuuksionpää
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.523013, 60.312664
Koordinaatit (Euref): 363166.869005, 6688802.818399

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

myllypuron_meanderitmyllypuron_meanderit_web