Mustakallion maisemapaikka ja Pitkäjärven murroslaakso

Pohjois-Espoon järviylängön muodostava kallioalue on jakaantunut maankuoren liikunnoissa syntyneiden murrosvyöhykkeiden rajaamiksi lohkoiksi. Nuuksion murrosjaksot ovat seurausta kallioperän jännitystiloista kahden koko järviylänköä pohjoisessa ja etelässä rajaavan suurrakenteen välillä.

Kallioperän murrokset kuvastuvat maisemassa pitkänomaisina laaksoina ja järvinä. Niistä vaikuttavin on Nuuksion Pitkäjärvi, joka kattaa osan liki 15 km pitkästä ja monin paikoin jyrkänteisiin rajoittuvasta laaksosta. Koska laakson luode-kaakko-suunta vastaa mannerjäätikön virtaussuuntaa viime jääkauden loppuvaiheessa, jäämassat ovat puhdistivat ruhjeen tehokkaasti rikkonaisesta kallioaineksesta.

Pitkäjärven murroslaakso hahmottuu erityisen hyvin Mustakalliolta, jonka mannerjäätikön hioma harvapuustoinen laki kohoaa noin 60 metriä järven pinnasta. Lakialue paljastui pieneksi saareksi noin 11 600 vuotta sitten Baltian jääjärven purkautuessa Yoldiameren tasoon. Kallioperä on ns. Nuuksion graniittia. Kiven punertava väri johtuu kalimaasälvästä, joka on koostumukseltaan mikrokliiniä. Kivi on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut syvällä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Mustakallio on luonnontilainen ja helposti saavutettava kohde. Nuuksiontieltä lähtee pieni metsäautotie etelään. Metsätieltä noin 150 m päässä risteyksestä poikkeaa länteen polku, joka vie laelle. Kohde sijaitsee Nuuksion Pitkäjärven ja Nuuksiontien välissä. Mustakallion on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 94 sekä Espoon kaupungin luontokohteena 13.28.

Nimi: Mustakallion maisemapaikka ja Pitkäjärven murroslaakso
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.574431, 60.284816
Koordinaatit (Euref): 365892.350291, 6685597.121052

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

mustakallion_maisemapaikkamustakallion_maisemapaikka_web