Mullkärretin suo ja lähteikkö

Jäätikköjokimuodostumat ovat tärkeitä pohjavesialueita. Ne sijoittuvat usein ruhjelaaksoihin ja vettä läpäisevät hiekka ja sora ovat kerrostuneet suoraan kallion päälle, jolloin pohjavesi pääsee helposti liikkumaan myös maa- ja kallioperän välillä. Kahden kallioselänteen väliin jäävässä laaksossa sijaitseva Mullkärretin lettosuo on esimerkki hiekkamuodostumien ja niihin liittyvien lähteiden ympäröimästä rehevästä suoalueesta. Pohjaveden purkautuminen niin runsasta, että se on johtanut maaston soistumiseen. Purkauskohtien alapuolella maanpinta pysyy kosteana myös kuivina kesinä.

Kasvillisuudeltaan edustavimmat kohdat löytyvät suon itäosasta. Siellä on lettoista lähdehetteikköä, jossa viihtyvät mm. karpalo, rantamatara, raate ja villapääluikka. Suolla on tavattu myös Etelä-Suomessa hyvin harvinaista lettovillaa. Mullkärret sijaitsee noin kilometrin Pirttimäen ulkoilumajasta lounaaseen ja sen lähelle pääsee polkuja pitkin. Kohde esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 10.13 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 28.

Nimi: Mullkärretin suo ja lähteikkö
Sijainti: Espoo, Kunnarla
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.633623, 60.266462
Koordinaatit (Euref): 369090.741135, 6683434.984653

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

mullkarretin_suomullkarretin_suo_web