Möhkön ruukkialue

Möhkön rautaruukki sijaitsi Möhkön kylässä Ilomantsissa, Pohjois-Karjalan vanhimmassa pitäjässä, nykyisen Venäjän rajan tuntumassa. Suurin osa Ilomantsia kuuluu Koitereen ja Koitajoen vesistöalueeseen. Koitajoen ulottuvissa olevat järvet olivat malmipitoisia, ja niistä nostettu järvimalmi kuljetettiin jokea pitkin ruukille. Koitajoen vesistö tarjosi osittain kulkureitin myös valmiin tuotteen, takkiraudan, kuljettamiseen markkinoille. Möhkön käyttämien malmien rautapitoisuus oli keskimäärin 37 %. Malmin rautapitoisuus vaihteli eri järvissä ja järvien eri osissa. Järvimalmia nostettiin vuosittain parista tonnista lähes 19.000 tonniin. Järvimalmiesiintymät vallattiin ruukkien käyttöön. Möhkön käyttöön oli vallattu noin sata järveä. Järvimalmia nostettiin kesäisin kelohirsistä rakennetuilta lautoilta. Rautamalmia sulatettiin kuilu-uunissa eli masuunissa. Möhkön masuuneissa valmistettiin takkirautaa eli valurautaa, joka sopi valettavaksi, mutta ei taottavaksi. Takkiraudasta tehtiin kankirautaa poistamalla siitä erilaisin menetelmin liika hiili ja fosfori. Tällöin raudasta voitiin takoa tuotteita kuten nauloja ja viikatteita. Kankirautaa valmistettiin mellottamalla: takkirauta kuumennettiin ja sitä taottiin painavalla vasaralla. Taontamenetelmiä oli useita erilaisia. Möhkön rautaruukki oli merkittävä takkiraudan tuottaja Suomen järvi-malmiruukkien joukossa. Keskimääräinen vuosituotanto oli 3.300 tonnia. Möhköläinen takkiraudan nimitys oli sukuna. Vuonna 1898 Möhkössä tuotettiin 5.849 tonnia takkirautaa. Sen valmistamiseen tarvittiin 15.609 tonnia järvimalmia ja 43.515 tonnia puuhiiltä. Möhkön takkirautaharkot valettiin joko litteiksi tai puolipyöreiksi, ja niihin painettiin valettaessa Möhkön leima L.A. Harkot painoivat noin 50 kg.

Möhkön rautatehtaan toiminta loppui v. 1908. Ruukkimuseo perustettiin 1970-luvulla ja museovirasto aloitti laajamittaisen rakennusprojektin ruukin alueella v. 1989. Möhkön ruukin teollinen toiminta keskittyi kanavien rajaamalle ruukinsaarelle ja sen laitamille, missä sijaitsivat molemmat masuunit, saha, mylly ja pajarakennukset. Tällä alueella oli myös ruukin päärakennus Pytinki ulkorakennuksineen sekä lukuisia varastorakennuksia ja joitakin asuinrakennuksia. Nykyisin Möhkö on vilkas matkailukylä. (Ulla Vartiainen, museonjohtaja, Ilomantsin Museosäätiö)

Möhkön ruukkialue
Masuunikuonaa. Kuva: Jari Nenonen,GTK

Aihepiiristä muualla

ENPI Mining Road GPS-esitys (Englanti, Venäjä)

Möhkön ruukki

Möhkö

Nimi: Möhkön ruukkialue
Kunta (paikannimi): Ilomantsi
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Erikoiskohde, Ruukki
Koordinaatit (WGS84): 31.28715762, 62.64090586
Koordinaatit (Euref): 719700.0002, 6952886.0002

Koordinaatit kuvassa

Möhkön ruukkialue (QR)