Merenkurkun saaristo

Merenkurkku eli Kvarken on 70-80 km leveä Pohjanlahden kapein osa Vaasan länsipuolella. Sen maankohoamisrannikko on Suomen geologisista ihmeistä suurin. Missään muualla geologinen muutos ei ole niin selvä, nopea ja laaja kuin täällä. Maankohoaminen tarkoittaa maanpinnan hidasta nousua. Se johtuu Suomessa viime jääkaudesta, jolloin jäätikkö painoi maankuoren lommolle. Jäätikön sulettua, lommo pyrkii hitaasti oikenemaan. Maan kohotessa rannoilla ilmestyy kuivaa maata näkyviin, saaret kasvavat ja merestä nousee uusia luotoja. Suomessa maankohoaminen on nopeinta Merenkurkun tienoilla, 8-9 mm vuodessa. Etelä-Suomessa se on 2–4 mm vuodessa. Maankohoamisen takia Suomi kasvaa vuodessa n. 7 km2 verran. Maankohoaminen ei rajoitu Suomeen, vaan ulottuu koko Fennoskandian yli.

Parituhatta vuotta sitten rannikko Merenkurkussa oli noin sata kilometriä nykyisen rannikon itäpuolella. Parintuhannen vuoden kuluttua ei Merenkurkkua enää ole. Sen paikalla on joki, jonka kautta Perämerestä muodostuva Peräjärvi laskee etelään.

Merenkurkun kallioperä on pääosin prekambrisia, svekofennialaisia kivilajeja, graniittia, gneissejä, uudelleenkiteytynyttä Vaasan graniittia ja diabaasia. Lisäksi meren pohjassa on paleotsoisia, noin 520 miljoonaa vuotta vanhoja hiekkakiviä.

Merenkurkun moreenikerrostumat syntyivät pääasiassa jääkauden lopulla 10 000–13 000 vuotta sitten. Tyypillisimpiä moreenimuodostumia ovat 1-3 m korkeat, jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaiset De Geer -moreenit ja suuret poikittaiset Rogen-tyyppiset moreenit. Molemmat esiintyvät laajoina kenttinä, joihin kuuluu satoja peräkkäisiä muodostumia. Koska alue on tasaista, yhdensuuntaiset moreeniselänteet näkyvät meressä saarina saaden aikaan pyykkilautamaisen ulkonäön. Rantakerrostumat, riutat ja soistuvat, merestä kuroutuneet flada-järvet lisäävät maiseman geologista omalaatuisuutta.

Merenkurkusta tuli UNESCO:n maailmanperintökohde heinäkuussa 2006. Se on ensimmäisen tälle listalle hyväksytty suomalainen luontokohde. Autoileva matkailija voi tutustua alueeseen Björköbyssä. Venekuljetuksia voi kysyä Vaasasta ja Raippaluodon rantakylistä.

Merenkurkun saaristo
Merenkurkun De Geer moreeneja, Svedjehamn. Kuva: Seppo Lammi, GTK

Aihepiiristä muualla

Nimi: Merenkurkun saaristo
Kunta (paikannimi): Mustasaari
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Maaperä, Reunamuodostuma
Koordinaatit (WGS84): 21.28923225, 63.35176311
Koordinaatit (Euref): 214504.2986, 7037513.9969

Koordinaatit kuvassa

Merenkurkun saaristo (QR)