Manamansalon saari

Manamansalo, Oulujärven suurin saari, tarjoaa maiseman synnystä kiinnostuneelle edustavan valikoiman mannerjäätikön ja sen reunalle purkautuneen jäätikköjoen sekä rantavoimien ja tuulen synnyttämiä maastomuotoja. Ne kertovat saaren kehitystarinan sulavan jäätikön alta nykyhetkeen. Kilonniemen kallioalue opastauluineen esittelee kallioperän synnyn ja kivilajit. Manamansalon gneissien ikä on 2 700 – 2 600 miljoonaa vuotta.

Kaivannonsalmen silta on Manamansalon portti idästä päin saapuville. Sillalta pohjoiseen avautuvan vesistönäkymän saaret ovat muinaisen mannerjäätikön reunaan syntyneitä moreeniselänteitä. Maisema poikkesi reunamoreeneiden syntyessä nykyisestä, sillä veden pinta oli mannerjäätikön äärellä noin 70 metriä nykyisen Oulujärven pinnan yläpuolella.

Manamansalon keskiosaa halkoo jäätiköstä vapautuneiden sulamisvesien kerrostama luode-kaakko –suuntainen harjujakso. Muinaisen jäätikköjoen kulkua osoittaa suppakuoppien reunustama ydinharjuselänne, jonka luoteiskärjen muodostaa Teeriniemi. Manamansalon itäosassa ydinharju on peittynyt jäätikkölahtivaiheessa noin 10 700 vuotta sitten kerrostuneen suistohiekkakentän alle.

Mannerjäätikön sulettua jäämassan alla painunut maankuori alkoi kohota entiseen asemaansa ja vedenpinta vastaavasti laskea. Aallot huuhtoivat ja kuluttivat hiekkaisia rinteitä ja leikkasivat niihin portaittain alenevia rantavalleja. Edustavimmat rantavallisarjat löytyvät Kaaresjärven länsi- ja eteläpuolelta.

Noin 9 500 vuotta sitten Vaalankurkku kohosi Ancylusjärven pinnan yläpuolelle ja Oulujärvi kuroutui itsenäiseksi järveksi. Vedenpinta alkoi Manamansalon alueella jälleen nousta, koska Oulujärven lasku-uomana toimiva Vaalankurkku sijaitsi altaan nopeimmin kohoavassa osassa. Tulvan edetessä aallot leikkasivat Manamansalon suistohiekkakenttiin jyrkkiä eroosiotörmiä. Niistä komein on jäätikköjokisuiston kaakkoispäätä jyrkästi leikkaava Paljakantörmä. Sen korkeus on enimmillään 30 metriä. Jyrkkiä eroosiotörmiä löytyy myös saaren Niskanselän puolelle avautuvilta rannoilta.

Manamansalon edustavimmat maastokohteet ovat Manamansalon retkeilyalueen polkuverkoston piirissä. Reittien keskipisteessä on hyvin varustettu leirintäalue ja venesatama. Sieltä voi vuokrata veneen, jos haluaa vierailla Kuoston harjusaarella. Myös Manamansalon kaakkoisreunalla on leirintäalue. Saaren geologiasta kiinnostunut omatoimimatkaaja löytää parhaat maastokohteet Geologian tutkimuskeskuksen laatiman Roukua Geopark –retkeilykartan avulla.

Manamansalon saari
Manamansalo

Aihepiiristä muualla

Nimi: Manamansalon saari
Kunta (paikannimi): Vaala
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema, Saari
Koordinaatit (WGS84): 27.06917547, 64.36670438
Koordinaatit (Euref): 503339.1096, 7137879.8951

Koordinaatit kuvassa

Manamansalon saari (QR)