Luukinjärven kosteikko

Luukinjärvi on kuroutunut itsenäiseksi järveksi Itämeren Ancylusjärvivaiheessa noin 9 800–9 500 vuotta sitten.  Luukinjärvensuo on Luukinjärven pohjoisosaan umpeenkasvun myötä kehittynyt laaja suo- ja kosteikkoalue. Kohteen koordinaattipiste on sijoitettu avovesialueen pohjoisrannalle. Sen koillispuolelle jäävä lahti suorantoineen on paikallisesti arvokas lintuvesi.

Luukinjärvensuon yleisin pohjamaalaji on savi tai liejusavi. Sitä peittää muutamasta metristä jopa viiteen metriin paksu kerros liejua, joka on kerrostunut avovesivaiheessa. Liejukerrostumissa on poikkeuksellisen runsaasti Suomesta jo kadonneen vesipähkinän (Trapa natans) hedelmiä. Vesipähkinä on eksoottinen vesikasvi, jota kasvoi alueella vielä lämpökaudella noin 6 000–3 000 vuotta sitten. Liejukerrostumia peittää alle metrin paksuinen turvepatja, joka koostuu heikosti maatuneesta saraturpeesta ja lähes maatumattomista kasvijäänteistä.

Pääosa Luukinjärvensuosta on avointa nevaa. Reunoilla on paikoin ruoho- ja heinäkorpea. Nykyään umpeenkasvu etenee nopeasti Luukinjärven pohjoispään matalassa lahdessa. Vihdintie kulkee Luukinjärvensuon yli, mutta kosteikolle pääsee myös Luukkaan ulkoilumajalta Luukinjärven rantoja seuraillen. Luukinjärven kosteikkoalue on pääosin luonnontilainen ja se esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 11.6.

Luukinjärven kosteikko

Luukinjärven kosteikko. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Aihepiiristä muualla

Espoon arvokkaat geologiset kohteet, Liidia Petrell, 2006

Kotinurkilta kallioille: Espoon luontokohteet, Espoon kaupunki

Nimi: Luukinjärven kosteikko
Sijainti: Espoo, Lahnus
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Kosteikko
Koordinaatit (WGS84): 24.699863, 60.314588
Koordinaatit (Euref): 372941.072242, 6688663.091831

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

luukinjarven_kosteikkoluukinjarven_kosteikko_web