Paikallinen

Kattilajärven lippaluola ja diabaasijuoni

Kattilajärven itärannan tuntumassa Kilpilammen eteläpuolella on kalliomäki, jonka länsirinteessä on kalliolippa. Lipan alle jää noin metrin korkuinen luolamainen tila, jonka takaseinässä ja katossa erottuu kapea itä-länsisuuntainen tummanharmaa raita. Se on diabaasijuoni, joka on syntynyt emäksisen kivisulan tunkeutuessa ja kiteytyessä jo aiemmin syntyneen granodioriitin heikkousvyöhykkeeseen. Diabaasi ...
Lue lisää
kattilajarvi_diabaasi_2

Friisinkallion geokohteet

Friisinkallion (Högbergen) on graniittinen kalliomäki, joka sijaitsee keskellä taajamaa. Lakialueiden korkeus on noin 50 m mpy ja kohteen koordinaattipisteeksi valitulta eteläiseltä huipuilta avautuu näkymiä merelle asti. Kallioalue on paikoin jyrk­kärinteinen ja lisäksi graniitin rakoilu aiheuttaa pienpiirteistä vaihtelua topografiaan. Alueen yli luoteesta kaakkoon virrannut mannerjäätikkö kulutti ...
Lue lisää
Friisinkallio

Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma

Nuuksion alueella ei ole tyypillisiä selännemäisiä harjuja, mutta harjumaiseen jonoon ryhmittyneitä jäätikköjokikerrostumia löytyy esimerkiksi Velskolan Pitkäjärven murrosvyöhykkeestä. Tämä viittaa siihen, että murroslaakso on toiminut mannerjäätikön alla ja reunalla toimineen sulamisvesijärjestelmän keskeisenä purkauskanavana. Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma on yksi esimerkki Pitkäjärven murroslaakson reunoille kerrostuneista pienistä hiekka- ja sora-alueista. ...
Lue lisää

Tapiolan migmatiittikalliot

Tapiolan kulttuurikeskuksen ja uimahallin ulko­altaan välissä Garden Hotellin altaan kulmassa on kalliopaljastuma, jonka kivilaji on punerta­vaa migmatiittigraniittia. Kiven ulkoasu ja rakenne vaihtelee kallion eri osissa. Kivi on epähomogeenista seoskiveä (migmatiittia). Se sisältää erilaisia ja eri-ikäisiä osia. Kivipinnoilla näkyy harmaina haamumaisina jäänteinä vanhempaa graniitti­ainesta, nuorempaa punertavaa ...
Lue lisää

Kattilajärventien hiidenkirnu

Mannerjäätikön sulamisvesivirtojen pyörteisissä kohdissa vesi ja sen mukana liikkuva kiviaines koversivat kallioihin hiidenkirnuja. Kattilajärventien hiidenkirnu on 70 cm halkaisijaltaan ja muodostunut graniittikallion rinteeseen. Kirnun takaseinältä mitattuna se on noin 70 cm syvä, mutta matalin reuna edessä on vain 20 cm. Kattilajärventie 5 autotallin kohdalta alkaa ...
Lue lisää

Solvallan silokalliot

Solvallan silokalliokohde sijaitsee parin sadan metrin päässä Solvalan urheilukentästä sen itäpuolella. Jäätikön hioma kallioselänne hahmottuu maisemasta hyvin, sillä se on kolmelta sivulta lähes puuttoman avosuon ympäröimä. Kohteen silokalliomuodot ovat hyvin kehittyneitä, mutta yli 11 000 vuotta sitten veden alta paljastuneen kallion hidas rapautuminen on muuttanut sen ...
Lue lisää

Vallikallion kivilajikontakti

Leppävaaran Vallikallion laki kohoaa 50 m merenpinnan yläpuolelle. Kalliomäki koostuu ainakin kolmesta erilaisesta ja eri-ikäisestä kivilajista, joihin voi tutustua pyörätien varrella olevassa kallioleikkauksessa läheltä osoitetta Ajurinmäki 4. Kallioseinämän pohjoispään vaalean harmaa kivilaji on kvartsimaasälpägneissiä. Se on alun perin piioksidirikasta tuliperäistä kivisulaa, joka purkautui tulivuoresta maanpinnalle ...
Lue lisää

Meerlammen jyrkänne ja lohkareikko

Meerlammen kalliojyrkänne ja lohkareikko muodostavat yhdessä vaikuttavan luontokohteen. Jyrkänteen alaosassa on noin 8 m leveä lippamainen kalliotörmä, jonka ryhmyisessä pinnassa kuvastuu erikoisella tavalla kiven voimakas rakoilu. Jyrkänteen edustalla on kaksi erittäin suurta lohkaretta, joiden välissä on kapea käytävä. Toisessa lohkareessa on luolamainen halkeama, joka kapenee ...
Lue lisää

Kunnarlan siirtolohkare ja hiidenkirnu

Kunnarlan siirtolohkare ja kirnu löytyvät Pirttimäen ulkoilumajan jalkapallokentältä alkavan metsäpolun varrelta. Polku kulkee aidan viertä ja kääntyy aitauksen lounaiskulmasta kaakkoon. Siirtolohkare on noin 4 m korkea ja se löytyy 40 m päästä aitauksen kulmasta polun koillispuolelta. Kunnarlan siirtolohkare on Nuuksion alueelle tyypillistä mikrokliinigraniittia ja se ...
Lue lisää

Katajasuon murroslaakso ja jyrkänteet

Katajasuo sijaitsee Kattilajärventien varrella noin 1,5 km päässä Nuuksiontiestä. Metsäinen suo peittää kapeana nauhana tien pohjoispuolelle jäävän kallioperän murroslaakson, joka rajoittuu idän ja lännen suunnassa kalliomäkiin ja jyrkkärinteisiin. Viime jääkauden loppuvaiheessa kallioiden rajaaman ”rännin” suuntaan virrannut jäämassa puhdisti ruhjeen rikkonaisesta ja rapautuneesta kiviaineksesta. Katajasuon ruhjelaakson ...
Lue lisää