Maaperä ja maisema

Jyrkkäkosken ruukkialue

Jyrkkäkosken vanha ruukki sijaitsee Sonkajärvellä, Jyrkkäkosken kylällä, Kiltuan- ja Haapajärven välisessä Jyrkkäkoskessa. Jyrkkäkosken ruukkialue on toimiva matkailukohde. Ruukki perustettiin vuonna 1831 Savon ja Kainuun rajamaille. Erämaaruukissa tuotettiin pääasiallisesti valurautaa. Masuunin ja vasarapajan lisäksi alueella oli kalkkikiven murskaamo, saha, hiiliuuneja sekä ruukinhoitajan ja työntekijöiden asuntoja. (Museovirasto) ...
Lue lisää

Hailuodon harjusaari

Geologialla on Suomessa monet kasvot. Jossakin kalliot kurottelevat taivaisiin korkeina tuntureina ja toisaalla ne levittäytyvät linnamaisina kalliosaarina aurinkoisille järvenselille. Hailuodossa maiseman geologisena perustana on saarta itä-länsi –suunnassa halkova jäätikköjoen kerrostama harju. Hiekasta ja sorasta koostuvaa selännettä on pidetty myös reunamuodostumana. Saaren eteläosassa on moreenimaita. Hailuodon ...
Lue lisää

Saarijärven Julmat lammit

Saarijärven Julmat lammit on luonnonsuojelualue, joka edustavasti kuvaa maamme geologista kehitystä ja jääkausien vaikutusta kallio- ja maaperään sekä maan pinnanmuotojen kehittymiseen. Kohde sijaitsee n. 9 km Saarijärven keskustasta Kokkolan suuntaan. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Saarijärven Julmat lammit Kunta (paikannimi): Saarijärvi Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja ...
Lue lisää

Manamansalon saari

Manamansalo, Oulujärven suurin saari, tarjoaa maiseman synnystä kiinnostuneelle edustavan valikoiman mannerjäätikön ja sen reunalle purkautuneen jäätikköjoen sekä rantavoimien ja tuulen synnyttämiä maastomuotoja. Ne kertovat saaren kehitystarinan sulavan jäätikön alta nykyhetkeen. Kilonniemen kallioalue opastauluineen esittelee kallioperän synnyn ja kivilajit. Manamansalon gneissien ikä on 2 700 - ...
Lue lisää

Halsuan Töppösenluolikot

Töppösen luolikot on muinaisranta, joka on syntynyt viimeisen jääkauden jälkeen Ancylusjärven vaiheiden aikana. Järven vedet ovat huuhtoneet hiekan ja mullan mennessään, jättäen jäljelle paljastuneen rantakivikon. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Halsuan Töppösenluolikot Kunta (paikannimi): Halsua Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 24.28540000, 63.41647000 Koordinaatit ...
Lue lisää

Vammavaaran muinaisrannat

Kemijoen muinaisrannat, kuten 220 metrin korkeudella oleva Vammavaaran rantakivikko, ovat yli 10 000 vuotta vanhoja. Muinaisrannat näkyvät vaaroilla huuhtoutuneina rantavalleina ja -kivikoina. Niistä viimeksimainittuja kutsutaan myös pirunpelloiksi. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vammavaaran muinaisrannat Kunta (paikannimi): Rovaniemi Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 25.38412000, ...
Lue lisää

Orinoron rotkolaakso

Orinoron rotkolaakso on osa kallioperän heikkousvyöhykettä ns. ruhjetta, jota viimeisin Veiksel jääkausi ja sen sulamisvedet ovat muokanneet noin 10 000 vuotta sitten. Jäätikköjokien vesi virtasi jäätikön pohjalla usein paineenalaisena. Sen mukana kulkeutui suuria määriä moreeniainesta, jonka raekoko vaihteli savesta monen kuution lohkareisiin. Jäätikköjokien kyky kuluttaa ...
Lue lisää

Rokua Geopark

Rokua on kappale Ilomantsista Hailuotoon ulottuvaa noin 400 km pitkää harjujaksoa. Rokua Geoparkissa geologiset muodostumat lomittuvat aikatasolla toisiinsa palapelin tavoin ja muodostavat nyt nähtävän maisemakokonaisuuden. Vanhimmat palat ovat vuosimiljardien ikäisiä gneissikallioita ja nuorimmat maaperämuodostumat ovat syntyneet viimeksi kuluneen 11 000 vuoden aikana. Rokualla sijaitsevat Suomen ...
Lue lisää
  • 1
  • 2