Maaperä

Salpausselän reunamuodostuma

Salpausselät ovat viimeisen jääkauden päätösvaiheen aikana syntyneitä reunamuodostumia, jotka koostuvat moreeniselänteistä, harjuista ja deltoista. Palvelun tyyppipaikka on Lahden keskustan lähistön muodostumat. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Salpausselän reunamuodostuma Kunta (paikannimi): Lahti Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Maaperä, Reunamuodostuma Koordinaatit (WGS84): 25.61830992, 60.98226706 Koordinaatit (Euref): 425232.3166, 6761600.5793 Koordinaatit kuvassa
Lue lisää

Torronsuon erämaa-alue

Noin 13 km pitkä ja 2-3 km leveä Torronsuo Tammelassa on yksi Etelä-Suomen suurimmista ja edustavimmista keidassoista. Suo on säilynyt lähes luonnontilaisena, vain suon laide on paikoin viljelty ja reuna-alueilta on suoritettu turpeennostoa kotitarvekäyttöön. Ennen 90-lukua suurin osa suosta oli jo suojeltu, nykyään siellä on ...
Lue lisää

Patvinsuon suoalue

Patvinsuo Pohjois-Karjalassa sijaitsee Koitereen pohjoispuolella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Se rajautuu sivuiltaan harjumuodostumiin ja pohjoispuoleltaan Pielisjärven reunamuodostuman reunamoreeniselänteisiin. Patvinsuossa on piirteitä sekä eteläisistä karuista keidassoista että pohjoisista rehevistä aapasoista. Alue on siis edellisten suoyhdistymätyyppien vaihettumisvyöhykkeellä. Paksuturpeiset, pitkulaisista mättäistä, kermeistä ja niiden välisistä märistä suonsilmäkkeistä eli kuljuista ...
Lue lisää

Hämeenkankaan harjujakso

Sisä-Suomen reunamuodostuman kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluva mutta sitä nuorempi Hämeenkangas on kerrostunut mannerjäätikön vierekkäisten kielekkeiden saumaan. Toinen kieleke virtasi pohjoisesta ja toinen lännestä. Jäävirtojen kuljettamasta ja kerrostamasta aineksesta muodostui yhtenäinen idästä länteen suuntautunut ”harju”, joka on paikoin, esim. Soininharjun kohdalla hyvin kapea ja jyrkkä. Tämä ...
Lue lisää