Maakunnallinen

Paasselän meteorikraateri

Samankaltaisia kokemuksia on raportoitu myös Suomen Paasselältä. Jänisjärveä paljon muistuttava Paasselkä on yksi Suomen tähän mennessä löydetyistä 11:sta meteoriittikraatterista. Paasselkä sijaitsee Saimaan Oriveden eteläosassa. Pituutta järvellä on 13 kilometriä ja leveyttä noin 10 kilometriä eli se on vain vähän Jänisjärveä pienempi. Paasselkä varmistui meteoriittikraatteriksi vuonna ...
Lue lisää

Ruokolahden Kummakivi

Ruokolahden Kummakivi on jääkauden jäätikön silottaman kallion päälle asettunut siirtolohkare, joka on pysynyt kallion pinnalla tasapainossa vuosituhannet. Kiveä ei voi liikuttaa ihmisvoimin. Silokallion päällä tasapainoileva siirtolohkare, 13 x 5-7 x 4-5 m. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Ruokolahden Kummakivi Kunta (paikannimi): Ruokolahti ...
Lue lisää

Torisevan rotkojärvet

Eripuolille Suomea on muovautunut jyrkkärinteisiä rotkolaaksoja kallioperän rikkonaisiin vyöhykkeisiin. Useimmat niistä ovat jäätikköjokien kuluttamia ylivirtauskuruja. Rotkot voivat olla kilometrien pituisia ja useita kymmeniä metrejä syviä. Nykyisin niiden pohjalla on usein joki, lampi, järvi tai suo. Suurimmista rotkolaaksoista käytetään myös nimitystä kanjoni. Virtain Torisevan rotkojärvien rotkolaakso ...
Lue lisää

Kivitunturin luontopolku

Kivitunturin luonto edustaa itä-lappilaista tunturiluontoa kosteikkoineen, erämaalampineen ja laattamaisine lohkareineen. Alueen luontoretkeilyreitit on viitoitettu. Kivitunturin geologinen luontopolku. Kvartsiittia, jossa näkyvissä aikanaan virtaavan veden alla muodostuneita särkkärakenteita. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kivitunturin luontopolku Kunta (paikannimi): Savukoski Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä ja maisema, ...
Lue lisää

Tervolan stromatoliitti

Kemin, Tornion, Ylitornion ja Rovaniemen lounaisosan rajaaman alueen kallioperässä esiintyy poikkeuksellisen runsaasti karbonaattikiviä (pääasiassa dolomiittia). Arvokkaimmat kohteet on suojeltu, mutta karbonaattikiveä on riittänyt myös rakennuskivikäyttöön, teollisuusmineraaliksi ja murskeen raaka-aineeksi. Retkikohteena on Rantamaan vanha murskelouhos, jonka kallioissa näkyy stromatoliitteja. Ne ovat Suomen vanhimpia fossiileita. Etelä-Lapin karbonaattikivet ...
Lue lisää

Kyykän kuparikaivos

Kyykän kuparilouhos on vanha, 1800-luvulla perustettu kaivos, joka oli toiminnassa n. 20 vuotta. Louhoksen seinämissä on myös ympäristötaiteilija Pessi Mannerin kallioseinämään veistetty aurinko. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kyykän kuparikaivos Kunta (paikannimi): Kontiolahti Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 29.96115000, 62.84361000 Koordinaatit (Euref): 650752.6600, 6971631.7100 Koordinaatit ...
Lue lisää

Kaivopuiston silokallio

Silokallio on mannerjään virtauksen hioma tasainen kalliopinta, jossa on näkyvillä jään kulkusuunnan mukaisia uurteita, kouruja, pirstekaarteita ja sirppikoureja. Kallion suojasivu on yleensä jyrkkäreunainen. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kaivopuiston silokallio Kunta (paikannimi): Helsinki Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.95650000, 60.15521000 Koordinaatit (Euref): 386565.3300, 6670451.3800 Koordinaatit ...
Lue lisää

Vammavaaran muinaisrannat

Kemijoen muinaisrannat, kuten 220 metrin korkeudella oleva Vammavaaran rantakivikko, ovat yli 10 000 vuotta vanhoja. Muinaisrannat näkyvät vaaroilla huuhtoutuneina rantavalleina ja -kivikoina. Niistä viimeksimainittuja kutsutaan myös pirunpelloiksi. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vammavaaran muinaisrannat Kunta (paikannimi): Rovaniemi Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 25.38412000, ...
Lue lisää

Ampialan Jylkynkivi

Jylkynkivi eli kumistuskivi on suomalainen historiallinen äänimerkinantolaite, jossa isoa kivilaattaa voidaan heiluttaa pienempien kivien varassa, ja saada aikaan voimakas,kilometrien päähän kuuluva ääni. Tällä varoitettiin mahdollisesta vaarasta. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Ampialan Jylkynkivi Kunta (paikannimi): Keuruu Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.93010000, 62.28944000 Koordinaatit (Euref): ...
Lue lisää

Rautavaaran Pumpulikirkko

Rautavaaran Pumpulikirkko on saanut nimensä suuresta ja haljenneesta hiidenkirnusta, joka muistuttaa kirkkosalia ja saarnastuolia. Paikalle pääsee Ylä-Keyrityn järven suunnasta tulevaa metsäautotietä. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Rautavaaran Pumpulikirkko Kunta (paikannimi): Rautavaara Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 28.46580000, 63.62933000 Koordinaatit (Euref): 572638.9000, 7056543.3900 Koordinaatit ...
Lue lisää