Maakunnallinen

Kaupunginkallion hiidenkirnut

Kaupunginkallion hiidenkirnuryhmä koostuu kolmesta kirnusta, joista suurin on 1,5 m leveä ja takaseinästä mitattuna 2,5 m syvä. Kaksi muuta ovat matalia ja vain noin 50–60 cm leveitä. Kirnut ovat kovertuneet kallioon sulavan mannerjäätikön reunan alla paineenalaisena virranneen veden ja sen mukana kulkeutuneen kiviaineksen sekä kavitaation ...
Lue lisää

Veinin siirtolohkareikko

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Veinin lohkareikko koostuu 5–6 suuresta, noin 4 m läpimitaltaan olevasta siirtolohkareesta, jotka muodostavat paikallisesti merkittävän maisemaelementin. Lisäksi lähistöllä on hajallaan useita pienempiä lohkareita. Lohkareet ovat hiukan pyöristyneitä, mutta osin nykyisellä paikallaan erillisiksi ...
Lue lisää

Hanikan rapakivi-siirtolohkare

Hanikan siirtolohkare on noin 5 m korkea, teräväsärmäinen ja tyypiltään viborgiittista rapakiveä. Kivipinnalla näkyviä pyöreitä kalimaasälpärakeita ympäröi siis usein vaalea plagioklaasikehä. Kivilajin perusteella lohkare on peräisin idän suunnasta Viipurin rapakivi­alueelta ja kulkeutunut nykyiselle paikalleen Baltian jääjärvessä ajelehtineen jäävuoren mukana. Koska rapakiven keskitiheys on 2,6 tonnia/m3, ...
Lue lisää

Sorlammen hiidenkirnut

Sorlammen kuusi hiidenkirnua (seitsemäs on kasvillisuuden peitossa) muodostavat kauniin ryhmän. Kirnujen syvyys vaihtelee 0,5–2 m ja läpimitta 0,5–1,5 m välillä.  Kirnukallion lähialueilta ei tunneta muita kirnuja tai jäätikköjokikerrostumia. Mahdollisesti kirnuryhmä on syntynyt sulavan jäätikön alle kohtaan, jossa jäätikön pintaosissa muodostuva sulamisvesi syöksyi railon tai heikkousvyöhykkeen ...
Lue lisää

Helsinkiittijuonia amfiboliitissa

Espoossa Mikkelänkallio 3:n kohdalla tien eteläpuolella on kallioleikkaus, jonka pääkivilaji on tummasävyinen amfiboliitti (ja sarvivälkegneissi). Tummalla kivipinnalla erottuu lisäksi pieniä vaaleasävyisiä juonia. Ne ovat helsinkiitti-nimistä harvinaista kivilajia. Geologi Aarne Laitakarin vuonna 1918 ensimmäisen löytöpaikan mukaan nimeämä kivilajierikoisuus koostuu vaaleasta albiitista ja punaruskeasta epidotiitista. Kyseisten mineraalien ...
Lue lisää

Kivitunturin luontopolku

Kivitunturin luonto edustaa itä-lappilaista tunturiluontoa kosteikkoineen, erämaalampineen ja laattamaisine lohkareineen. Alueen luontoretkeilyreitit on viitoitettu. Kivitunturin geologinen luontopolku. Kvartsiittia, jossa näkyvissä aikanaan virtaavan veden alla muodostuneita särkkärakenteita. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kivitunturin luontopolku Kunta (paikannimi): Savukoski Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä ja maisema, ...
Lue lisää

Tervolan stromatoliitti

Kemin, Tornion, Ylitornion ja Rovaniemen lounaisosan rajaaman alueen kallioperässä esiintyy poikkeuksellisen runsaasti karbonaattikiviä (pääasiassa dolomiittia). Arvokkaimmat kohteet on suojeltu, mutta karbonaattikiveä on riittänyt myös rakennuskivikäyttöön, teollisuusmineraaliksi ja murskeen raaka-aineeksi. Retkikohteena on Rantamaan vanha murskelouhos, jonka kallioissa näkyy stromatoliitteja. Ne ovat Suomen vanhimpia fossiileita. Etelä-Lapin karbonaattikivet ...
Lue lisää

Kyykän kuparikaivos

Kyykän kuparilouhos on vanha, 1800-luvulla perustettu kaivos, joka oli toiminnassa n. 20 vuotta. Louhoksen seinämissä on myös ympäristötaiteilija Pessi Mannerin kallioseinämään veistetty aurinko. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kyykän kuparikaivos Kunta (paikannimi): Kontiolahti Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 29.96115000, 62.84361000 Koordinaatit (Euref): 650752.6600, 6971631.7100 Koordinaatit ...
Lue lisää

Kaivopuiston silokallio

Silokallio on mannerjään virtauksen hioma tasainen kalliopinta, jossa on näkyvillä jään kulkusuunnan mukaisia uurteita, kouruja, pirstekaarteita ja sirppikoureja. Kallion suojasivu on yleensä jyrkkäreunainen. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kaivopuiston silokallio Kunta (paikannimi): Helsinki Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.95650000, 60.15521000 Koordinaatit (Euref): 386565.3300, 6670451.3800 Koordinaatit ...
Lue lisää

Vammavaaran muinaisrannat

Kemijoen muinaisrannat, kuten 220 metrin korkeudella oleva Vammavaaran rantakivikko, ovat yli 10 000 vuotta vanhoja. Muinaisrannat näkyvät vaaroilla huuhtoutuneina rantavalleina ja -kivikoina. Niistä viimeksimainittuja kutsutaan myös pirunpelloiksi. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vammavaaran muinaisrannat Kunta (paikannimi): Rovaniemi Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 25.38412000, ...
Lue lisää