Maakunnallinen

Veinin siirtolohkareikko

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Veinin lohkareikko koostuu 5–6 suuresta, noin 4 m läpimitaltaan olevasta siirtolohkareesta, jotka muodostavat paikallisesti merkittävän maisemaelementin. Lisäksi lähistöllä on hajallaan useita pienempiä lohkareita. Lohkareet ovat hiukan pyöristyneitä, mutta osin nykyisellä paikallaan erillisiksi ...
Lue lisää

Hanikan rapakivi-siirtolohkare

Hanikan siirtolohkare on noin 5 m korkea, teräväsärmäinen ja tyypiltään viborgiittista rapakiveä. Kivipinnalla näkyviä pyöreitä kalimaasälpärakeita ympäröi siis usein vaalea plagioklaasikehä. Kivilajin perusteella lohkare on peräisin idän suunnasta Viipurin rapakivi­alueelta ja kulkeutunut nykyiselle paikalleen Baltian jääjärvessä ajelehtineen jäävuoren mukana. Koska rapakiven keskitiheys on 2,6 tonnia/m3, ...
Lue lisää

Sorlammen hiidenkirnut

Sorlammen kuusi hiidenkirnua (seitsemäs on kasvillisuuden peitossa) muodostavat kauniin ryhmän. Kirnujen syvyys vaihtelee 0,5–2 m ja läpimitta 0,5–1,5 m välillä.  Kirnukallion lähialueilta ei tunneta muita kirnuja tai jäätikköjokikerrostumia. Mahdollisesti kirnuryhmä on syntynyt sulavan jäätikön alle kohtaan, jossa jäätikön pintaosissa muodostuva sulamisvesi syöksyi railon tai heikkousvyöhykkeen ...
Lue lisää

Nupurin hiidenkirnut

Nupurin kirnuryhmä sijaitsee kalliorinteessä, jonka porrasmaisissa muodoissa ja pystypinnoissa kuvastuu graniitille tyypillinen kuutiorakoilu. Kaikki seitsemän kirnua sijaitsevat kallion notkelmissa pienten etelälounaaseen aukeavien kallioseinämien suojassa. Kirnujen halkaisija on noin 0,5–1,5 m ja osa on täyttynyt karikkeella. Jään alla paineenalaisena virtaava vesi kovertaa kallioon hiidenkirnuja kuljettamansa kiviaineksen ...
Lue lisää

Helsinkiittijuonia amfiboliitissa

Espoossa Mikkelänkallio 3:n kohdalla tien eteläpuolella on kallioleikkaus, jonka pääkivilaji on tummasävyinen amfiboliitti (ja sarvivälkegneissi). Tummalla kivipinnalla erottuu lisäksi pieniä vaaleasävyisiä juonia. Ne ovat helsinkiitti-nimistä harvinaista kivilajia. Geologi Aarne Laitakarin vuonna 1918 ensimmäisen löytöpaikan mukaan nimeämä kivilajierikoisuus koostuu vaaleasta albiitista ja punaruskeasta epidotiitista. Kyseisten mineraalien ...
Lue lisää

Kaivopuiston silokallio

Silokallio on mannerjään virtauksen hioma tasainen kalliopinta, jossa on näkyvillä jään kulkusuunnan mukaisia uurteita, kouruja, pirstekaarteita ja sirppikoureja. Kallion suojasivu on yleensä jyrkkäreunainen. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kaivopuiston silokallio Kunta (paikannimi): Helsinki Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.95650000, 60.15521000 Koordinaatit (Euref): 386565.3300, 6670451.3800 Koordinaatit ...
Lue lisää

Vammavaaran muinaisrannat

Kemijoen muinaisrannat, kuten 220 metrin korkeudella oleva Vammavaaran rantakivikko, ovat yli 10 000 vuotta vanhoja. Muinaisrannat näkyvät vaaroilla huuhtoutuneina rantavalleina ja -kivikoina. Niistä viimeksimainittuja kutsutaan myös pirunpelloiksi. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vammavaaran muinaisrannat Kunta (paikannimi): Rovaniemi Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Maaperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 25.38412000, ...
Lue lisää

Ampialan Jylkynkivi

Jylkynkivi eli kumistuskivi on suomalainen historiallinen äänimerkinantolaite, jossa isoa kivilaattaa voidaan heiluttaa pienempien kivien varassa, ja saada aikaan voimakas,kilometrien päähän kuuluva ääni. Tällä varoitettiin mahdollisesta vaarasta. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Ampialan Jylkynkivi Kunta (paikannimi): Keuruu Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.93010000, 62.28944000 Koordinaatit (Euref): ...
Lue lisää

Rautavaaran Pumpulikirkko

Rautavaaran Pumpulikirkko on saanut nimensä suuresta ja haljenneesta hiidenkirnusta, joka muistuttaa kirkkosalia ja saarnastuolia. Paikalle pääsee Ylä-Keyrityn järven suunnasta tulevaa metsäautotietä. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Rautavaaran Pumpulikirkko Kunta (paikannimi): Rautavaara Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 28.46580000, 63.62933000 Koordinaatit (Euref): 572638.9000, 7056543.3900 Koordinaatit ...
Lue lisää

Huosianmaankalliot

Huosianmaankallion luonto koostuu kalkkipitoisesta kallioista ja erityyppisistä soista, kuten lettokorvesta ja luhtaletosta. Huosianmaankalliolla löytyy myös muinaisen kalkkiuunin jäännökset. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Huosianmaankalliot Kunta (paikannimi): Vimpeli Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä ja maisema, Koordinaatit (WGS84): 24.06970000, 63.16660000 Koordinaatit (Euref): 352456.6800, 7007519.1500 Koordinaatit kuvassa
Lue lisää