Kansainvälinen

Karkkilan ruukkimuseo

Karkkilan Kulosuonmäestä (Rautamäestä) louhittiin rautamalmia vuosina 1817-1819, 1824-1896. Kaivos sijaitsee Valtatie 2:n varrella noin 8 km Karkkilasta Poriin päin oikealla puolella Kaivoskuja). Mäen laelle johtaa polku, joten kaivoskuilut ovat kaikkien nähtävillä. Kaivoksen kuilut ovat n. 90 m. syviä. Malmia saatiin n. 30 000 tn pitoisuuden ...
Lue lisää

Merenkurkun saaristo

Merenkurkku eli Kvarken on 70-80 km leveä Pohjanlahden kapein osa Vaasan länsipuolella. Sen maankohoamisrannikko on Suomen geologisista ihmeistä suurin. Missään muualla geologinen muutos ei ole niin selvä, nopea ja laaja kuin täällä. Maankohoaminen tarkoittaa maanpinnan hidasta nousua. Se johtuu Suomessa viime jääkaudesta, jolloin jäätikkö painoi ...
Lue lisää

Asikkalan jääkausitie

Asikkalan jääkausitie käsittää seitsemän maastokohdetta, joissa voi perehtyä Päijät-Hämeen maiseman ja luonnon syntyyn ja kehitykseen. Kohteissa kuvatut tapahtumat kertovat jääkausiajan kerrostumista, mannerjään reunan liikkeistä, Itämeren ja Päijänteen vedenpinnan tasoista sekä eteläisen Suomen kasvillisuuden muutoksista. Reitin pituus on noin 100 kilometriä. Eteläisen Päijänteen alueella maisema on ...
Lue lisää

Söderfjärdenin meteorikraateri

Söderfjärdenin asteroidin törmäyksessä syntynyt rakenne sijaitsee 8 km Vaasan keskustan eteläpuolella ja on nykyisin kuivattu peltoaukeama. Pinnanmuodoiltaan se on tasainen ~5.3 kilometriä läpimitaltaan oleva peltoaukea. Reunoiltaan rakenne muodostaa erikoisen kuusikulmaisen muodon. Aluetta kehystävät muutamien kallioalueiden lisäksi selvästi havaittavat De Geer - moreenimuodostumat sekä länsilounaassa myös ...
Lue lisää
  • 1
  • 2