Kallioperä

Tervolan stromatoliitti

Kemin, Tornion, Ylitornion ja Rovaniemen lounaisosan rajaaman alueen kallioperässä esiintyy poikkeuksellisen runsaasti karbonaattikiviä (pääasiassa dolomiittia). Arvokkaimmat kohteet on suojeltu, mutta karbonaattikiveä on riittänyt myös rakennuskivikäyttöön, teollisuusmineraaliksi ja murskeen raaka-aineeksi. Retkikohteena on Rantamaan vanha murskelouhos, jonka kallioissa näkyy stromatoliitteja. Ne ovat Suomen vanhimpia fossiileita. Etelä-Lapin karbonaattikivet ...
Lue lisää

Hirvensalmen raukit

Hirvensalmen Puulan alueella sijaitsevia, veden ja jään hiomia, rapautuneita kivi- ja kalliojyrkänteitä. Näistä merkittävimmät ovat Jättiläisen saarnastuoli ja Alttarikivi. Alueelle pääsee vain veneellä. Alttarikivi, sienen muotoinen rantavoimien synnyttämä raukkimuodostuma kalliossa Alttarisaaren rannalla Hirvensalmella. Kuva: Jari Väätäinen, GTK Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Hirvensalmen raukit Kunta (paikannimi): ...
Lue lisää

Onkiniemen kiikkukivi

Kiikkuvat lohkareet ovat suuria, useiden kuutiometrien kokoisia pintalohkareita. Erikoista niissä on se, että suuresta koostaan huolimatta niiden tasapainoasema sallii keinuttelun käsivoimin tai kangella vääntäen. Jotkut lohkareet liikahtelevat, kun niiden päälle noustaan ja siirretään painoa kiven puolelta toiselle. Lohkare palaa kiikutuksen loputtua alkuperäiseen asentoonsa eikä sitä ...
Lue lisää

Kaivopuiston silokallio

Silokallio on mannerjään virtauksen hioma tasainen kalliopinta, jossa on näkyvillä jään kulkusuunnan mukaisia uurteita, kouruja, pirstekaarteita ja sirppikoureja. Kallion suojasivu on yleensä jyrkkäreunainen. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kaivopuiston silokallio Kunta (paikannimi): Helsinki Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Kallioperä, Koordinaatit (WGS84): 24.95650000, 60.15521000 Koordinaatit (Euref): 386565.3300, 6670451.3800 Koordinaatit ...
Lue lisää

Torholan luola

Lohjanjärven ympäristö on maassamme ainutlaatuista karstialuetta, jossa on veden kalkkikiveen syövyttämiä luolia ja muita karstimuotoja. Luolista huomattavin on Suomen suurin karstiluola, Torholan luola, Karkaliniemen etelärannalla. Pituutta luolalla on 31 metriä, leveyttä 36 metriä ja korkeuseroa 14 metriä. Luolassa on kolme osaa: valoisa ja avara eteinen, ...
Lue lisää

Siuruan gneissi

Pudasjärven takamailla mutkaisen sivutien varrella 250 metrin päässä tiestä on harmaa kalliokumpare. Vastaavia luulisi löytyvän Suomesta loputtomasti, mutta eipä löydy. Kivipinnoilla näkyvät kairanreiät ja merkit pienimuotoisesta louhinnasta antavat viitteitä jostakin erikoisemmasta. Kalliosta on otettu näytteitä ja niistä erotettu laboratoriossa zirkoni-nimisen mineraalin kiteitä radiometrisiä ajoituksia varten. ...
Lue lisää