Kallioperä

Elfvikin graniittilouhokset

Etelä-Leppävaaran ja Laajalahden alueelta on louhittu rakennuskivikäyttöön tummanpunaista, tasarakeista graniittia. Louhoksia tunnetaan yli kymmenen ja niistä saatua graniittia on käytetty rakennus-, kuvanveisto-, hauta- ja katukivinä. Venäläisten ryhdyttyä vuonna 1912 linnoittamaan Helsingin ympäristöä huomattiin Etelä-Leppävaaran graniitin käyttökelpoisuus. Kalliota louhittiin suruttomasti ja kiveä upotettiin linnoitusrakenteisiin valtavia määriä. ...
Lue lisää

Harmaakallion moroutuva viborgiittilohkare

Tillinmäen pari metriä korkea rapakivilohkare on tyypiltään viborgiitti. Lohkare on kulkeutunut nykyiselle paikalleen idän suunnasta Viipurin rapakivimassiivin alueelta Baltian jääjärvessä ajelehtineiden jäävuorien mukana. Lohkareen arvoa lisää se, että sen lounaissivulla näkyy havainnollisesti rapakiven taipumus moroutua soran kaltaiseksi irtomaaksi. Rapakiven moroutumisherkkyys johtuu kiven karkearakeisuudesta ja porfyyrisestä ...
Lue lisää

Karhusuon hiidenkirnu

Karhusuon hiidenkirnu sijaitsee Karhusuon asuinalueen ja Kellonummen hautausmaan välisessä metsässä ympäröiviä kallomäkiä hieman matalammalla kallioselänteellä. Kirnu on vain puoli metriä leveä ja syvä, eikä lähialueilta tunneta muita vastaavia.  Muutamien satojen metrien päässä kirnusta on jäätikköjokien kerrostamia pieniä hiekka- ja soramuodostumia. Kirnu lienee syntynyt sulavan jäätikön ...
Lue lisää

Heinäslammen rapakivisiirtolohkare

Heinäslammen rapakivilohkare on rapautumisen myötä haljennut kolmeen osaan, joista suurimman koko on noin 2 m x 2 m x 2,5 m. Lohkare sijaitsee Siikajärventieltä uimarannan pysäköintipaikkaa vastapäätä lähtevän kuntoradan kaakkoiskulman tuntumassa.  Paikasta, jossa kuntorata kulkee lähimpänä Heinäslampea, on siirtolohkareelle matkaa pohjoisen suuntaan noin 60 metriä. ...
Lue lisää

Hakjärven viborgiittilohkare

Brobackan rapakivilohkare (koko noin 3 m x 2,5 m x 2 m) löytyy Nuuksion ulkoilumajalta alkavan Sorlammen luontopolun varrelta, Lajalammen ja Hakjärvimossenin välistä. Lohkare sijaitsee noin 40 metriä luontopolun itäpuolella ja noin 70 metriä Sorlammesta Hakjärvelle laskevan puron länsipuolella. Viborgiitti ja pyterliitti ovat kaksi tunnetuinta ...
Lue lisää

Keskuspuiston hiidenkirnut

Espoon Keskuspuistossa on kaksi hiidenkirnua, joista pienempi on säilynyt hyvin. Sen halkaisija on alle 0,5 m. Kallioperä on heikosti suuntautunutta dioriittia. Se on syväkivilaji, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi ja sarvivälke.  Kirnujen vieressä on noin metrin korkuinen pyterliittinen rapakivisiirtolohkare. Rapakivellä tarkoitetaan graniittityyppiä, jolle ovat ominaisia suuret ...
Lue lisää

Viiskorven rapakivilouhos

Bodomin graniitti on rapakiviryhmään kuuluvaa graniittia, jonka ikä on 1 645 miljoonaa vuotta. Kivi on voimakkaan punaista ja se muodostaa nykyisessä maanpintaleikkauksessa 5 km x 16 km kokoisen syväkivialueen, joka rajoittuu kaakon suunnassa syvämurrosvyöhykkeeseen. Bodomin rapakiven synty on todennäköisesti yhteydessä murroslinjan syntyyn. Bodomin rakapivigraniitin päämineraalit ...
Lue lisää

Rastaalan siirtolohkare

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Rastaalan siirtolohkareen läpimitta on noin 4 m ja se on muodoltaan pyöristynyt. Mannerjäätikkö virtasi alueen yli pohjoisluoteesta eteläkaakkoon. Luonnonmuistomerkkinä vuonna 1986 rauhoitettu siirtolohkare sijaitsee Rastaalan yläkoulun pohjoispuolella luoteen suuntaan viettävässä metsäisessä rinteessä ...
Lue lisää

Dalsvikin kalkkikivilouhos

Laaksolahden eli Dalsvikin vanha kalkkikivilouhos (vanhassa kirjallisuudessa myös vieressä sijainneen torpan mukaan Standbackan louhos) on noin 60 m pitkä, 30 m leveä ja 4 m syvä. Lähistöllä on ollut lisäksi pienempiä louhoksia, jotka ovat jääneet rakentamisen alle. Louhinnan kohteena ollut vaalea ja pehmeä, jopa kynnellä ...
Lue lisää

Karhusuon rapakivilohkare

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Karhusuon rapakivisiirtolohkareen koko on noin 3,5 x 2,5 x 2,5 m. Se lienee kulkeutunut nykyiselle paikalleen idän suunnasta Baltian jääjärvessä ajelehtineen jäävuoren mukana. Veden syvyys oli tuolloin 70–80 m. Karhusuon rapakivilohkareelle on ...
Lue lisää