Kallioperä

Hakjärven viborgiittilohkare

Brobackan rapakivilohkare (koko noin 3 m x 2,5 m x 2 m) löytyy Nuuksion ulkoilumajalta alkavan Sorlammen luontopolun varrelta, Lajalammen ja Hakjärvimossenin välistä. Lohkare sijaitsee noin 40 metriä luontopolun itäpuolella ja noin 70 metriä Sorlammesta Hakjärvelle laskevan puron länsipuolella. Viborgiitti ja pyterliitti ovat kaksi tunnetuinta ...
Lue lisää

Keskuspuiston hiidenkirnut

Espoon Keskuspuistossa on kaksi hiidenkirnua, joista pienempi on säilynyt hyvin. Sen halkaisija on alle 0,5 m. Kallioperä on heikosti suuntautunutta dioriittia. Se on syväkivilaji, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi ja sarvivälke.  Kirnujen vieressä on noin metrin korkuinen pyterliittinen rapakivisiirtolohkare. Rapakivellä tarkoitetaan graniittityyppiä, jolle ovat ominaisia suuret ...
Lue lisää

Viiskorven rapakivilouhos

Bodomin graniitti on rapakiviryhmään kuuluvaa graniittia, jonka ikä on 1 645 miljoonaa vuotta. Kivi on voimakkaan punaista ja se muodostaa nykyisessä maanpintaleikkauksessa 5 km x 16 km kokoisen syväkivialueen, joka rajoittuu kaakon suunnassa syvämurrosvyöhykkeeseen. Bodomin rapakiven synty on todennäköisesti yhteydessä murroslinjan syntyyn. Bodomin rakapivigraniitin päämineraalit ...
Lue lisää

Rastaalan siirtolohkare

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Rastaalan siirtolohkareen läpimitta on noin 4 m ja se on muodoltaan pyöristynyt. Mannerjäätikkö virtasi alueen yli pohjoisluoteesta eteläkaakkoon. Luonnonmuistomerkkinä vuonna 1986 rauhoitettu siirtolohkare sijaitsee Rastaalan yläkoulun pohjoispuolella luoteen suuntaan viettävässä metsäisessä rinteessä ...
Lue lisää

Dalsvikin kalkkikivilouhos

Laaksolahden eli Dalsvikin vanha kalkkikivilouhos (vanhassa kirjallisuudessa myös vieressä sijainneen torpan mukaan Standbackan louhos) on noin 60 m pitkä, 30 m leveä ja 4 m syvä. Lähistöllä on ollut lisäksi pienempiä louhoksia, jotka ovat jääneet rakentamisen alle. Louhinnan kohteena ollut vaalea ja pehmeä, jopa kynnellä ...
Lue lisää

Karhusuon rapakivilohkare

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Karhusuon rapakivisiirtolohkareen koko on noin 3,5 x 2,5 x 2,5 m. Se lienee kulkeutunut nykyiselle paikalleen idän suunnasta Baltian jääjärvessä ajelehtineen jäävuoren mukana. Veden syvyys oli tuolloin 70–80 m. Karhusuon rapakivilohkareelle on ...
Lue lisää

Kyyhkysmäen siirtolohkare

Siirtolohkare eli hiidenkivi on iso kivi, jonka mannerjäätikkö on kuljettanut usein kauaksi emäkalliostaan. Kyyhkysmäki 18 ja 20 välissä aivan kävelytien vieressä on suurikokoinen haljennut grano­dioriittinen siirtolohkare. Porausjäljistä päätellen se on haljennut räjäyttämällä ja sen johdosta lohkareeseen on muodostunut läpi­kuljettava ”luola”. Lohkareen alkuperäinen läpimitta on ollut ...
Lue lisää

Keskuspuiston rapakivisiirtolohkare

Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön mukana kauas lähtöpaikastaan kulkeutuneita ja usein maastossa ympäristöstään hyvin erottuvia lohkareita. Keskuspuiston siirtolohkareen koko on noin 2,5 m x 3 m x 4 m ja kivilaji rapakivi. Rapakivet ovat karkearakeisia graniitteja, jotka koostuvat kvartsista, maasälvistä (kalimaasälpä, plagioklaasi) ja tummista mineraaleista (biotiitti, sarvivälke). ...
Lue lisää

Hankalahdentien hiidenkirnu

Hankalahdentien hiidenkirnu on kalliorinteessä kymmenisen metriä Hankalahdentien itäpuolella noin 70 metriä Hankalahdentien ja Maulantien risteyksestä pohjoiseen. Seinämistään sammaloitunut ja karikkeen täyttämä hiidenkirnu on metrin leveä ja pari metriä syvä. Kallion kivilaji on granodioriitti. Hankalahdentien hiidenkirnu sijoittuu luode-kaakkosuuntaisen kallioperän ruhjeen reunalle. Ruhje on Pitkäjärven ruhjeen rinnakkaismuoto ...
Lue lisää

Fagerstenin rapakivisiirtolohkare

Olarissa, Olarinkadun ja Kuutamokadun risteyksessä sijaitsee yli kolme metriä korkea rapakivilohkare. Se on saanut nimensä kaupunkisuunnittelupäällikkö Nils-Erik Fagerilta, joka muutatti tielinjausta niin, että kivi säästyi. Kivessä näkyy porausuria ja sille on muurattu "kivijalka". Rapakivet ovat rakenteeltaan karkearakeisia ja lisäksi usein porfyyrisiä, jolloin tasarakeisessa perusmassassa on ...
Lue lisää