Erikoiskohde

Vapriikin kivimuseo

Vapriikissa sijaitsevassa Tampereen Kivimuseossa on näytteillä n. 7000 kivinäytettä ympäri maailmaa. Näyttelyssä on esillä jalo- ja korukiviä, hyötymineraaleja ja synteettisiä kiviä. Kuva: Reetta Tervakangas Aihepiiristä muualla Kivimuseo - Museokeskus Vapriikki KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vapriikin kivimuseo Kunta (paikannimi): Tampere Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 23.76070000, 61.50331000 ...
Lue lisää

Kyläniemen reunamuodostuma

11 800–11 600 vuotta sitten kerrostunut II Salpausselkä halkoo Saimaata Ruokolahdelta Taipalsaaren suuntaan pitkänä ja näyttävänä niemenä. Tämä noin 14 km pitkä reunamuodostuman osa on nimeltään Kyläniemi. Se koostuu leveistä, jäätikön reunan eteen kerrostuneista hiekka- ja soravaltaisista deltoista ja kapeammista ja kivisimmistä reunamoreeniselänteistä. Muodostuman rinteillä ...
Lue lisää

Hvitträskin kalliomaalaukset

Hvitträsk sijaitsee Kirkkonummen kirkosta 8,5 km koilliseen. Hvitträsk on tunnettu kalliomaalauksistaan. Kalliomaalaukset sijaitsevat järven itärannan jyrkässä kallioseinämässä, noin 16 metriä järven pinnan yläpuolella. Maalauksessa koostuvat viidestä erillisestä, geometrisaiheista kuviota noin 5 metrin laajuisella alueella 0,8–1,8 metriä kallioterassin yläpuolella. Pohjoisin kuvio on parhaiten säilynyt. Se on ...
Lue lisää

Rovaniemen kivipiha (GTK)

Geologian tutkimuskeskuksen Geopihalla pääsee nyt tutustumaan kivien kiehtovaan maailmaan. Se on koko perheen käyntikohde, jossa on esillä sekä tyypillisiä Lapin kiviä että harvinaisuuksiakin. Näyttelyssä esitellään yli 30 erilaista kiveä. Geopihalla voi tutkiskella muinaisesta jokisorasta syntyneitä konglomeraatteja tai tulivuoren purkauksessa syntyneitä tyynylaavoja. Kivinäytteet on varustettu nimikylteillä, ...
Lue lisää

Kivikauden keskus Kierikki

Kierikkeskus on Yli-Iissä sijaitseva arkeologinen näyttely- ja toimintakeskus, joka esittelee paikallisten löytöjen avulla seudun esihistoriallisen asutuksen vaiheita. Alueelta on löydetty noin 60 kivikautista muinaismuistokohdetta tai kohderyhmää. Geologia, luonnonmaiseman kehityksen kautta, antaa Suomessa ainutlaatuiselle muinaismuistojen keskittymälle puitteet ja kehystarinan. Yli-Iin vapautuessa mannerjäätikön alta noin 10 500 ...
Lue lisää

Korkea-Mauran jääluola

Korkea-Mauran jääluola on Inari-järven eteläosassa sijaitseva luola, jonka sisällä oleva jää on pysynyt sulamattomana vähintään 500 vuoden ajan. Sitä on käytetty kalakellarina. Luolalle pääsee veneellä Veskonniemeltä. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Korkea-Mauran jääluola Kunta (paikannimi): Inari Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 27.64584000, 68.83886000 Koordinaatit (Euref): ...
Lue lisää

Saarijärven Kivikauden kylä

Saarijärven Kivikauden kylässä Kivikausi on muutettu luonnollista kokoa olevaksi kyläksi. Siellä voi havainnollisesti tutustua kivi-kautiseen elämäntapaan, asumiseen, erilaisiin esineisiin ja välineisiin. Alueella on arkeologisiin tutkimuksiin perustuva Summasen myöhäiskivikautinen kylä; Ansapolku loukkuineen ja jousimiehineen; kivikauden asumuksia esittelevä ”Yläkylä”; aitojen muinaisjäännösten sivuitse kulkeva Muinaispolku ja esittelykatoksessa multimediaohjelma. ...
Lue lisää

Kyykän kuparikaivos

Kyykän kuparilouhos on vanha, 1800-luvulla perustettu kaivos, joka oli toiminnassa n. 20 vuotta. Louhoksen seinämissä on myös ympäristötaiteilija Pessi Mannerin kallioseinämään veistetty aurinko. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Kyykän kuparikaivos Kunta (paikannimi): Kontiolahti Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 29.96115000, 62.84361000 Koordinaatit (Euref): 650752.6600, 6971631.7100 Koordinaatit ...
Lue lisää

Utajärven Kivipuisto

Utajärven taajamassa valtatie 22 varrella sijaitsee kivipuisto, joka esittelee 55 näytelohkareen avulla Suomen kallioperän kehitystarinan. Noin 90 metriä pitkä kävelyreitti muodostaa aikajanan maapallon synnystä nykypäivään. Yleisö liikkuu reitillä Suomen geologisessa menneisyydessä ”25 miljoonan vuoden askelin”. Aikajanalle iän mukaan sijoitetut näytelohkareet kertovat Suomessa muinoin vallinneista valtameristä, ...
Lue lisää