Erikoiskohde

Tytyrin kaivosalue

Tytyrin kalkkikaivoksen historia alkaa vuodesta 1897, jolloin Törmän esiintymään avattiin avolouhos. Toiminta keskeytyi vuonna 1925, mutta jatkui jälleen vuonna 1947, jolloin kaivoksen viereen rakennettiin myös kalkkitehdas. Ensimmäinen maanalainen taso valmistui 1949. Nykyään tunneliverkostoa on yli 60 km ja kaivoksen alin louhintataso on 350 metrin syvyydessä. ...
Lue lisää

Runnin mineraalilähde

Runnin erittäin rautapitoinen mineraalilähde on 1700-luvun lopussa kansainvälisesti tunnettu terveysvesilähde, jonka yhteyteen perustettiin myöhemmin kylpylä. Runni kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Runnin mineraalilähde Kunta (paikannimi): Iisalmi Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 26.85060000, 63.58986000 Koordinaatit (Euref): 492585.5000, 7051321.6000 Koordinaatit kuvassa
Lue lisää

Möhkön ruukkialue

Möhkön rautaruukki sijaitsi Möhkön kylässä Ilomantsissa, Pohjois-Karjalan vanhimmassa pitäjässä, nykyisen Venäjän rajan tuntumassa. Suurin osa Ilomantsia kuuluu Koitereen ja Koitajoen vesistöalueeseen. Koitajoen ulottuvissa olevat järvet olivat malmipitoisia, ja niistä nostettu järvimalmi kuljetettiin jokea pitkin ruukille. Koitajoen vesistö tarjosi osittain kulkureitin myös valmiin tuotteen, takkiraudan, kuljettamiseen ...
Lue lisää

Hauensuolen kalliopiirrokset

Hauensuolen kalliopiirrokset sijaitsevat Hangossa, Hankoniemen kärjen edustalla, joka on toiminut meriliikenteen pysähdyspaikkana mahdollisesti jo 1200-luvulta lähtien. Itse Hauensuoli on kapea salmi Tullisaaren ja sen vieressä olevan pienemmän saaren, Kobbenin välillä. Nykyisin salmi on purjehduskelvoton, koska maankohoaminen on madalluttanut sen mutta kalliopiirrosten tekoaikaan se oli vielä ...
Lue lisää

Vapriikin kivimuseo

Vapriikissa sijaitsevassa Tampereen Kivimuseossa on näytteillä n. 7000 kivinäytettä ympäri maailmaa. Näyttelyssä on esillä jalo- ja korukiviä, hyötymineraaleja ja synteettisiä kiviä. Kuva: Reetta Tervakangas Aihepiiristä muualla Kivimuseo - Museokeskus Vapriikki KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Vapriikin kivimuseo Kunta (paikannimi): Tampere Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 23.76070000, 61.50331000 ...
Lue lisää

Kyläniemen reunamuodostuma

11 800–11 600 vuotta sitten kerrostunut II Salpausselkä halkoo Saimaata Ruokolahdelta Taipalsaaren suuntaan pitkänä ja näyttävänä niemenä. Tämä noin 14 km pitkä reunamuodostuman osa on nimeltään Kyläniemi. Se koostuu leveistä, jäätikön reunan eteen kerrostuneista hiekka- ja soravaltaisista deltoista ja kapeammista ja kivisimmistä reunamoreeniselänteistä. Muodostuman rinteillä ...
Lue lisää

Hvitträskin kalliomaalaukset

Hvitträsk sijaitsee Kirkkonummen kirkosta 8,5 km koilliseen. Hvitträsk on tunnettu kalliomaalauksistaan. Kalliomaalaukset sijaitsevat järven itärannan jyrkässä kallioseinämässä, noin 16 metriä järven pinnan yläpuolella. Maalauksessa koostuvat viidestä erillisestä, geometrisaiheista kuviota noin 5 metrin laajuisella alueella 0,8–1,8 metriä kallioterassin yläpuolella. Pohjoisin kuvio on parhaiten säilynyt. Se on ...
Lue lisää

Rovaniemen kivipiha (GTK)

Geologian tutkimuskeskuksen Geopihalla pääsee nyt tutustumaan kivien kiehtovaan maailmaan. Se on koko perheen käyntikohde, jossa on esillä sekä tyypillisiä Lapin kiviä että harvinaisuuksiakin. Näyttelyssä esitellään yli 30 erilaista kiveä. Geopihalla voi tutkiskella muinaisesta jokisorasta syntyneitä konglomeraatteja tai tulivuoren purkauksessa syntyneitä tyynylaavoja. Kivinäytteet on varustettu nimikylteillä, ...
Lue lisää

Kivikauden keskus Kierikki

Kierikkeskus on Yli-Iissä sijaitseva arkeologinen näyttely- ja toimintakeskus, joka esittelee paikallisten löytöjen avulla seudun esihistoriallisen asutuksen vaiheita. Alueelta on löydetty noin 60 kivikautista muinaismuistokohdetta tai kohderyhmää. Geologia, luonnonmaiseman kehityksen kautta, antaa Suomessa ainutlaatuiselle muinaismuistojen keskittymälle puitteet ja kehystarinan. Yli-Iin vapautuessa mannerjäätikön alta noin 10 500 ...
Lue lisää

Korkea-Mauran jääluola

Korkea-Mauran jääluola on Inari-järven eteläosassa sijaitseva luola, jonka sisällä oleva jää on pysynyt sulamattomana vähintään 500 vuoden ajan. Sitä on käytetty kalakellarina. Luolalle pääsee veneellä Veskonniemeltä. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Korkea-Mauran jääluola Kunta (paikannimi): Inari Kategoria: Maakunnallinen Tyyppi: Erikoiskohde, Koordinaatit (WGS84): 27.64584000, 68.83886000 Koordinaatit (Euref): ...
Lue lisää