Lommilan Glomsånin meanderit

Lommilan kohdalla savikkotasankoa halkova Glomså on uurtanut uomansa viimeksi kuluneen 2 000 vuoden kuluessa. Laakson tasaisuus, loiva vietto sekä eroosioherkkä ja tasalaatuinen maaperä ovat aiheuttaneet sen, että uoma mutkittelee eli meanderoi.  Tietoa voi hyödyntää myös toiseen suuntaan. Meanderoiva jokiuoma kertoo jo ilmakuvalta luotettavasti alueen maaperän laadusta.

Uoman mutkaisuuteen johtaa se, että virran kulutus keskittyy aina ulkokaarteisiin ja kerrostuminen sisäkaarteisiin. Näin mutkat kasvavat ja vaeltavat hitaasti alajuoksulle päin. Eroosiokaaret tunnistaa jyrkästä ja sortuvasta törmästä.  Puut kaatuvat jokeen tai ovat kasvaneet kaarelle. Sisäkaarteissa tapahtuu kerrostumista ja uoma on usein matalarantainen ja loivapiirteinen.

Kohteen koordinaattipisteen pohjoispuolella eroosiokaarre on saavuttamassa alajuoksun mutkaa. Jossakin vaiheessa eroosiokaarre tulee puhkaisemaan mutkia erottavan maakannaksen. Vanha uoma jää kaarevaksi altaaksi, jota sanotaan juoluaksi.

Meandereita on havaittavissa reilun 200 metrin matkalla. Koska jokivarsi on monin paikoin tiheän kasvillisuuden peitossa, Lommilan meanderit erottuvat parhaiten puiden ollessa lehdettömiä. Joen ylittävältä kevyen liikenteen sillalta näkyy joen ulkokaarteeseen muodostunut parimetrinen eroosiotörmä, joka on muodostunut voimakkaan virran kulutuksen tuloksena. Syntymässä oleva juolua on joen eteläpuolella kulkevan pyörätien varrella. Kohde esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 1.5.

Nimi: Lommilan Glomsånin meanderit
Sijainti: Espoo, Bemböle
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Meanderi
Koordinaatit (WGS84): 24.666985, 60.218109
Koordinaatit (Euref): 370745.436126, 6677986.345712

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

lommilan_glomsonin_meanderitlommilan_glomsanin_meanderit_web