Lillträskin suoalue

Lillträsk (Henttaansuo) on nuori, rehevä korpi, jonka kehitys on alkanut useimpien Espoon soiden tavoin muinaisesta merenlahdesta. Muistona merenlahtivaiheesta Lillträskin itäosasta löytyy pohjamaalajina olevan saven päältä ohut hiekkakerros. Suunnilleen samalta ajalta on peräisin suon länsiosasta noin 4,5–5,5 m syvyydestä kairaamalla lävistetty liejusavi, josta on löydetty itämerensimpukan kuorenpalasia.

Litorinameren loppuvaiheessa, noin 3 000 vuotta sitten, Lillträsk kuroutui järvialtaaksi, joka alkoi täyttyä liejulla.  Avovesivaiheen myötä miltei koko suoaltaassa on saven päältä liejukerrostuma, jonka paksuus vaihtelee välillä 0,6–3,7 m. Suon ylimmän kerroksen muodostaa umpeenkasvun jälkeen syntynyt metrin paksuinen turvekerros, joka on muodostunut enimmäkseen sarojen jäänteistä. Jos suo saa kehittyä rauhassa vielä muutamia tuhansia vuosia, sen keskiosaan kasvaa todennäköisesti keidassoille tyypillinen heikosti maatunut rahkaturvepatja, jollainen löytyy Espoon geologisesti vanhempien soiden keskeltä.

Vanhojen karttojen mukaan Lillträskin keskellä oli 1700-luvulla pieni lampi, joka näkyy vielä 1800-luvun lopulla laaditussa kartassa. Lopullisesti lampi on kasvanut umpeen vasta 1900-luvulla. Hieman yli puolet Lillträskin suosta on luonnontilaista. Suon reuna-alueet ovat korpia (mm. ruoho- ja heinäkorpi sekä nevakorpi) ja suon keskiosa on saranevaa.  Lillträsk sijaitsee Kromitien itäpuolella alle 100 m päässä tiestä. Suo esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 3.7.

Nimi: Lillträskin suoalue
Sijainti: Espoo, Kuurinniitty
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Maaperä, Kosteikko
Koordinaatit (WGS84): 24.716547, 60.192704
Koordinaatit (Euref): 373392.675394, 6675062.061746

      Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

lilltraskin_suoaluelilltraskin_suoalue_web