Kyläniemen reunamuodostuma

11 800–11 600 vuotta sitten kerrostunut II Salpausselkä halkoo Saimaata Ruokolahdelta Taipalsaaren suuntaan pitkänä ja näyttävänä niemenä. Tämä noin 14 km pitkä reunamuodostuman osa on nimeltään Kyläniemi. Se koostuu leveistä, jäätikön reunan eteen kerrostuneista hiekka- ja soravaltaisista deltoista ja kapeammista ja kivisimmistä reunamoreeniselänteistä. Muodostuman rinteillä on allekkain edustavia rannanmerkkejä Baltian jääjärven loppuvaiheen (ylin ranta 105 m mpy.), Saimaan jääjärven (törmien tyvet noin 92 m mpy.) ja Suursaimaan (rannat 82–83 m mpy.) ajoilta.

Yoldiamerestä kuroutuneen Saimaan ensimmäinen salmiyhteys kulki Kyläniemen kärjen ja Sarviniemien välistä. Vedenpinta oli silloin matalalla, eikä sen aikaisia muinaisrantoja ole enää nähtävissä, koska ne jäivät myöhemmin Suursaimaa vaiheen tulvan alle. Suursaimaan rantatörmiä ja -valleja on puolestaan runsaasti eri puolilla Kyläniemeä. Ne paljastuivat vedenpinnan laskiessa 5700 vuotta sitten Vuoksen synnyn yhteydessä. Aivan rannan tuntumassa on nykyisen Saimaan rantavalleja ja -palteita.

Kyläniemessä on monia retkeilymahdollisuuksia. Kyläniementien ja Vaiviontien risteyksestä alkaa 10 km pitkä retkipolku. Reitin varrella on uimaranta ja näköalapaikka, jossa on jyrkällä rantatöyräällä varjoliitäjien harjoittelualue. Kyläniemi on tälle harrastukselle suotuisa Suomen oloissa ainutlaatuisten tuuliolosuhteiden vuoksi. Kyläniemen lounaisimmassa osassa sijaitsee Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön omistama Rastinniemen virkistysalue, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Alueella riittää katseltavaa myös biologiasta kiinnostuneille. Kyläniemen hiekkaisilla rinteillä kasvaa nykyisin harvinaisia arokasveja, kuten kangasvuokkoa ja hietaneilikkaa, jotka pioneerilajeina valloittivat maan jo heti jääkauden jälkeen. Kyläniemi kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Kyläniemeen on lossiyhteys Kutveleen kanavan yli. Kutveleen kanava on yksi Suvorovin kanavista, jotka rakennettiin vuosina 1791-1798. Ne nimettiin rakennustöiden taustalla toimineen venäläisen kenraalin Aleksandr Suvorovin mukaan.

Kyläniemen reunamuodostuma

Kyläniemen deltat ja niiden uomaverkostot erottuvat hyvin laserkeilaus aineiston pohjalta tehdystä korkeusmallista.

Aihepiiristä muualla

Nimi: Kyläniemen reunamuodostuma
Kunta (paikannimi): Taipalsaari
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Erikoiskohde, Reunamuodostuma
Koordinaatit (WGS84): 28.23516311, 61.30622115
Koordinaatit (Euref): 566158.0003, 6797522.0003

Koordinaatit kuvassa

Kyläniemen reunamuodostuma (QR)