Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma

Nuuksion alueella ei ole tyypillisiä selännemäisiä harjuja, mutta harjumaiseen jonoon ryhmittyneitä jäätikköjokikerrostumia löytyy esimerkiksi Velskolan Pitkäjärven murrosvyöhykkeestä. Tämä viittaa siihen, että murroslaakso on toiminut mannerjäätikön alla ja reunalla toimineen sulamisvesijärjestelmän keskeisenä purkauskanavana.

Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma on yksi esimerkki Pitkäjärven murroslaakson reunoille kerrostuneista pienistä hiekka- ja sora-alueista.  Muodostuma sijoittuu kalliokohouman suojapuolelle pääruhjeeseen lännen suunnasta yhtyvän kapean kalliolaakson suulle. Hiekka- ja sora-alueen laki on tasainen ja korkeustasolla 60 m mpy.  Hyvin vettä läpäisevä paksu jäätikköjokimuodostuma on karu kasvualusta. Puusto on harvaa männikköä, mikä poikkeaa selvästi laakson pohjaa peittävien hietamaiden metsistä.

Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma sijaitsee Pirttimäen ulkoilumajan lounaispuolella, lähellä Oittaan Isosuota. Kohteen itäpuolella kulkee polku Pirttimäestä Oittaalle ja Nupuriin. Kohde on myös Espoon kaupungin luontokohde 10.14 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 12.

Nimi: Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma
Sijainti: Espoo, Kunnarla
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä
Koordinaatit (WGS84): 24.630109, 60.259406
Koordinaatit (Euref): 368868.173333, 6682656.462831

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kunnarlan_jaatikkojokimuodostumakunnarlan_jaatikkojokimuodostuma_web