Kotosuo

Kotosuo on kilpikeidas, jossa on heikosti kehittynyt reunaluisu.  Suo on enimmäkseen mäntyä, suopursua ja kanervaa kasvavaa rämettä, reunoilla on myös korpia ja nevaa. Suon itä- ja länsipuolella kasvaa paikoin lehtomaista kuusimetsää. Lounaan suunnassa suo rajautuu Härklampibergetin kalliojyrkänteisiin.

Keidassuon keskiosalle ominainen heikosti maatunut rahkavaltainen turvekerros on Kotosuolla paikoin 6 m paksu. Turpeen alla on yleisesti 3–4,7 m liejua. Sen kerrostuminen liittyy soistumista edeltäneeseen avovesivaiheeseen. Alueella oli tuolloin matalan veden ympäristöjä, joissa kasvoi mm. vesipähkinää. Sen piikikkäitä hedelmiä löydetty Kotosuon liejukerrostumista. Vesipähkinä kuului eteläisen Suomen rantojen kasvistoon vielä lämpökaudella noin 6 000–3 000 vuotta sitten.

Kotosuon keski- ja koillisosasta on suokairauksissa tavattu ohuena kerroksena vivianiittia. Se on vesipitoinen rautafosfaattimineraali (Fe3(PO4)2.8H2O), jonka tyypillisimpiä esiintymisympäristöjä Suomessa ovat ravinteikkaat suot. Suosta nostettu vivianittii hapettuu nopeasti, jolloin sen väri muuttuu vaaleasta tai kellertävästä voimakkaan siniseksi. Maailmalla vivianiitti tunnetaan taivaansinisenä väripigmenttinä, jota on käytetty jo vuosituhansien ajan.

Kotosuon pohjoisosassa on ojituksia, mutta valtaosa suosta on luonnontilassa. Nuuksion ulkoilumajan länsipuolella oleva hiihtoreitti ylittää Kotosuon. Suolle pääsee myös seuraamalla Myrskymäentien ylittävää sähkölinjaa noin 200 m länteen. Kohde on Espoon kaupungin luontokohde 13.57.

Nimi: Kotosuo
Sijainti: Espoo, Brobacka
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.574152, 60.248216
Koordinaatit (Euref): 365727.046492, 6681523.32047

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kotosuokotosuo_web