Korvatunturi

Korvatunturi sijaitsee Lapin ehkä syrjäisimmällä seudulla ja vieläpä kulkulupaa vaativalla rajavyöhykkeellä. Siitä huolimatta länteen kaksihuippuisena näkyvän tunturin epäsymmetrinen profiili on jokaiselle tuttu ”joulupukin kotia” esittävistä postikorteista. Tarinan mukaan tunturille nimen antanut vanha erämies yhdisti horisontin muodot uskollisen ystävänsä rakotulia vasten piirtyvään silhuettiin. Sopivasta kulmasta katsottuna huiput muistuttavat koiran korvia.

Korvatunturin ja Saariselän tunturialueen kivet ovat syntyneet muinaiseen mereen kerrostuneista hiekoista savista. Kerrostumien ikä on noin 2.3 – 2.1 miljardia vuotta, mutta kivien nykyisen ulkoasun kannalta ratkaisevat tapahtumat ajoittuvat runsaan kahden vuosimiljardin taakse. Tuolloin Pohjois-Lapin kallioperä, Korvatunturin kivet siinä mukana, joutuivat maankuoren liikunnoissa suureen puristukseen.

Saariselän alueella puristus ja paine muuttivat kallioperän granuliitti-nimiseksi kivilajiksi ja kalliomassat työntyivät suurena laattana lounaaseen nykyisen Korvatunturin muodostavan kivilajijakson päälle. Tapahtuman yhteydessä kivet hautautuivat syvälle maankuoreen ja niihin kehittyi erittäin selvä suuntaus eli liuskeisuus, jonka mukaisesti kalliot lohkeilevat levymäisiksi kappaleiksi.

Korvatunturin loivassa pohjoisrinteessä kuvastuu kallioperän liuskeisuuden suunta ja kaltevuus. Rinne osoittaa siis kulman, jolla Korvatunturin gneissi painuu pohjoisessa olevan granuliittikaaren alle. Jyrkkä etelärinne on liuskeisuutta vastaan kohtisuorassa olevien murtumien aiheuttama. Kallioperän rakenteita mukaillen edennyt rapautuminen on kaivanut vuosimiljoonien kuluessa ”tunturikorvat” syvältä kalliosta ja muotoillut ne nykyisen kaltaisiksi.

Korvatunturinvaellusten lähtöpiste on opastaululla varustettu Kemihaaran pysäköintialue. Siitä alkaa 20,3 km pituinen retkeilyreitti, joka päättyy rajavyöhykkeen tuntumaan Korvatunturinmurustan tulipaikalle. Murustalta koilliseen avautuvaa maisemaa hallitsevat kolmen kilometrin päässä näkyvät Korvatunturin laet. Lähemmäksi ei voi kuitenkaan mennä, ellei ole hankkinut rajavyöhykelupaa.

Korvatunturi

Aihepiiristä muualla

Nimi: Korvatunturi
Kunta (paikannimi): Savukoski
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Maisema, Tunturi
Koordinaatit (WGS84): 29.31856497, 68.07316284
Koordinaatit (Euref): 596602.0006, 7552834.8420

Koordinaatit kuvassa

Korvatunturi (QR)