Korsnäsin vanha kaivos ja luontopolku

Korsnäs on vanha suljettu lyijykaivos jonka erikoisuutena ovat harvinaiset mineraalit.

Vuosina 1958-1972 käytössä ollut lyijykaivos edustaa pohjalaista teollisuushistoriaa. Kaivos on tunnettu maailmanlaajuisesti harvinaisten mineraalien ansiosta. Korsnäsin kaivostoimintaan johtaneet lyijymalmilohkareet löysi ensimmäisen kerran malminetsijä Gottfrid Pistol vuonna 1950. Geologian tutkimuskeskus aloitti tutkimukset ja malmin määrä todettiin taloudellisesti kannattavaksi. Outokumpu Oy aloitti kaivostoiminnan vuonna 1961. Lyijyn vuosituotanto nousi aina 100 000 tonniin. Lyijyrikasteen lisäksi kaivos tuotti myös apatiittirikastetta, joka sisälsi lantanideja eli harvinaisia maametalleja kuten ceriumia, neodyymia ja lantaania. Kaivoksen toiminta ja lyijymalmin käsittely päättyivät vuonna 1972. Malmia louhittiin yhteensä 862 700 tonnia, josta lyijyrikasteen määrä oli 45 000 tonnia. Malmio oli n. 400 metriä pitkä ja 3-20 metriä paksu ja lyijypitoisuus vaihteli välillä 3.5-5 %. Lyijyhohteen lisäksi malmissa on ollut jonkin verran sinkkivälkettä, kuparikiisua, rikkikiisua ja magneettikiisua. Malmi on syntynyt karbonaattiseen kivilajiin ja sijaitsee ruhjevyöhykkeessä. Malmiossa sijaitsi suuria onkaloita, joiden seinämiä peittivät omanmuotoiset kiteet. Kiteet ovat olleet pääasiassa kalsiittia sekä myös apofylliittia, harmotomia, pyriittikiteitä, baryyttia, selestiinia ja monatsiittia on esiintynyt. Ennen alueen maisemointityötä jätekivikasoista löytyi kauniita mustia savukvartsikiteitä, ametistia, apofylliitti- ja harmotomikiteitä sekä kalsiittikiteitä. Tällä hetkellä alueelle suunnitellaan kaivosmuseota. Aluetta kiertää nykyään myös luontopolku.

Nimi: Korsnäsin vanha kaivos ja luontopolku
Kunta (paikannimi): Korsnäs
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema,
Koordinaatit (WGS84): 21.23958300, 62.81344400
Koordinaatit (Euref): 206648.3070, 6977937.057

Koordinaatit kuvassa

Korsnäsin vanha kaivos ja luontopolku (QR)