Kolvananuuron rotkolaakso

Kolvananuuro on Pohjois-Karjalan tunnetuin rotkolaakso. Kolvananuuro edustaa itäisessä Suomessa voimakkaimmin kehittynyttä luode-kaakko –suuntaista ruhjesuuntaa. Rotkon kallioseinämien korkeus on enimmillään 50 metriä. Kolvananuuro on osa kymmenien kilometrien mittaista siirroslinjaa, johon rajoittuvat kalliolohkot ovat liikkuneet toisiinsa nähden mahdollisesti jopa kahden kilometrin matkan.

Kolvananuuro lähiympäristöineen on ainoa paikka Suomessa, jossa kallioperästä on voitu varmuudella todeta jäätikkösyntyisiä kivilajeja. Uuron lounaisseinämässä on nähtävissä kaikki tyypilliset mannerjäätikön aiheuttamat rakenteet kuten moreenit, sorakerrostumat ja kerralliset savet – nyt vain kivikovaksi kallioksi kovettuneena. Silttikivissä esiintyy yksittäisiä kivilajipalloja, jotka on tulkittu vajokiviksi eli jäälautoista tai jäävuorista vesialtaan pohjalle tippuneiksi mukuloiksi. Uuron jäätikkösyntyiset kivilajiyksiköt ovat syntyneet noin 2 350 miljoonaa vuotta sitten. Samaan jäätiköitymisvaiheeseen liittyviä muodostumia on löydetty koko maapallolta vain muutamia.

Noin 2 100 miljoonaa vuotta sitten alueella oli vulkaanista toimintaa, mistä ovat jäänteenä kallioperässä yleiset magmasyntyiset diabaasit. Diabaasia esiintyy Kolvananuurossa ja sen ympäristössä pitkinä luode-kaakkosuuntaisina juonimaisina kerrostumina.

Kolvananuuron koillisseinämän kallioperä kertoo täysin toisenlaisesta synty-ympäristöstä. Valtakivilajina on vaaleanvihertävä tai harmaa kvartsiserisiittiliuske, joka on syntynyt muinaisen kalliopinnan rapautumiskuoresta. Rapautuma syntyi noin 2 300 miljoonaa vuotta sitten kuumassa ja kosteassa (trooppisessa) ilmastossa ja sen paksuus lienee ollut noin 80 metriä. Kvartsia lukuun ottamatta kiven kaikki alkuperäiset mineraalit muuttuivat rapautumisvaiheessa alumiinirikkaiksi savimineraaleiksi ja myöhemmin vuorenpoimutuksessa edelleen serisiitti-nimiseksi kiillemineraaliksi. Muinaisrapautuma, nykymuodossaan kvartsiserisiittiliuske, saattaa sisältää suuria määriä myös kyaniitti ja andalusiitti –nimisiä alumiinisilikaatteja.

Rotkolaaksossa on merkitty luontopolku, jonka pituus on viisi kilometriä. Reitti on vaikeakulkuinen! Reitin varrella on kasveista ja eläimistä kertovia kuvatauluja ja lisäksi opastein varustettuja geologisia kohteita.

Kolvananuuron rotkolaakso
Kolvananuuro rokolaakso. Kuva: J. Nenonen, GTK

Aihepiiristä muualla

Nimi: Kolvananuuron rotkolaakso
Kunta (paikannimi): Kontiolahti
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema, Rotkolaakso
Koordinaatit (WGS84): 29.98505274, 62.85501103
Koordinaatit (Euref): 651909.8229, 6972957.5766

Koordinaatit kuvassa

Kolvananuuron rotkolaakso (QR)