Kivikauden keskus Kierikki

Kierikkeskus on Yli-Iissä sijaitseva arkeologinen näyttely- ja toimintakeskus, joka esittelee paikallisten löytöjen avulla seudun esihistoriallisen asutuksen vaiheita. Alueelta on löydetty noin 60 kivikautista muinaismuistokohdetta tai kohderyhmää. Geologia, luonnonmaiseman kehityksen kautta, antaa Suomessa ainutlaatuiselle muinaismuistojen keskittymälle puitteet ja kehystarinan.

Yli-Iin vapautuessa mannerjäätikön alta noin 10 500 vuotta sitten alue jäi 160-150 m syvyyteen Ancylusjärven pohjalle. Jäämassan alla painunut maankuori alkoi kuitenkin hitaasti kohota jääkautta edeltäneeseen asemaansa. Maankohoamisen myötä Itämeren altaan rantaviiva ja Iijoen suisto sen mukana alkoivat vaeltaa hitaasti joen yläjuoksulta kohti länttä. Kivikauden ihmiselle tärkeä jokisuisto kala-apajineen ja hyljerannikkoineen siirtyi Yli-Iin arkeologisesti arvokkaaksi osoittautuneen alueen yli aikavälillä 7 000 – 5 000 vuotta sitten. Koska esihistorialliset asuinpaikat rakennettiin pääsääntöisesti rannan tuntumaan, maankohoamisen sivutuotteena nykyisen Iijoen varteen syntyi parikymmentä kilometriä pitkä kivikautisten asuinpaikkojen jatkumo, jonka esineistössä kuvastuu idästä länteen siirryttäessä kulttuurin kolme kehitysvaihetta.

Varhaiskampakeramiikkaa edustavat asuinpaikat rakennettiin aikavälillä 7 000 – 6 200 v sitten Kierikkikeskuksen itäpuolelle korkeustasolle 90-75 m mpy. Kierikkikeskuksen ympäristön tyypillistä kampakeramiikkaa edustavat asuinpaikat ovat 6 100 – 5 500 vuotta vanhoja. Ne sijoittuvat korkeusvälille 75-60 m mpy. Alueen ”kehittyneintä teknologiaa” edustavat asbestikeramiikkalöydöt on tehty Kierikkikeskuksen länsipuolelta. Niiden korkeustaso on 60-50 m mpy ja ikä 5 500 – 5 000 vuotta.

Yli-Ii on kuuluisa kivikautisista ”rivitaloista”. Jäänteiden perusteella on arvioitu, että niissä saattoi olla 5-7 asuntoa ja pituutta jopa 60 m. Asukkaiden laajoista kauppayhteyksistä kertovat meripihkakorut, ulkomailta tuodut liuske- ja piiesineet sekä asbesti. Kierikkisaaren kaivauksisssa on saatu viitteitä paalujen varaan rakennetusta kivikautisesta kauppapaikasta. Erikoisimpia löytöjä ovat kuitenkin matalaan veteen laaditut puiset liistekatiskat ja kala-aitat, joiden poikkeuksellisen hyvin säilyneitä jäänteitä on löydetty Purkajansuon alueelta. Kierikkikeskuksen näyttelyssä esitellään myös jääkausiaikaan liittyviä aiheita.

Kivikauden keskus Kierikki
Kierikkikeskus sijaiseen Iijoen rannalla. Taustalla Kierikkisaari, jossa tehdyt kaivaukset ovat tuottaneet poikkeuksellisen merkittävää kivikautista esineistöä. Löytöjen perusteella on päätelty, että paikalla on ollut paalujen varaan rakennettu taloryhmä, joka on mahdollisesti toiminut muinaisena markkinapaikkana. Lukuisat nuolenkärkilöydöt antavat aihetta epäillä, että rakennusryhmää on saatettu lähestyä myös vihamielisissä aikeissa. Kuva: Kierikkikeskus

Aihepiiristä muualla

Nimi: Kivikauden keskus Kierikki
Kunta (paikannimi): Yli-Ii
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Erikoiskohde, Kivikeskus
Koordinaatit (WGS84): 25.94799852, 65.36065957
Koordinaatit (Euref): 451062.7763, 7249058.7250

Koordinaatit kuvassa

Kivikauden keskus Kierikki (QR)